Priznanje Vključi.Vse 2021 prejme Addiko Bank

30.9.2021

foto Andraz Kobe 960

foto Andraz Kobe 961

Andrej Andoljsek
Andrej Andoljšek je predsednik uprave Addiko Bank.
Foto: Addiko Bank

Strukturna in sistematična skrb za uravnoteženo vodstveno strukturo, ki izvira od zgoraj navzdol, uravnoteženost na mestih odločanja in okolje, kjer raznolikost in vključevanje ne le spodbujajo, temveč tudi razumejo, so razlogi, da priznanje Vključi.Vse 2021 prejme Addiko bank. Sekcija managerk Združenja Manager bo priznanje podelila danes, 30. septembra 2021, na Managerskem kongresu v Portorožu.

Addiko Bank je hčerinska banka Addiko Group in pravna naslednica Hypo Alpe Adria Bank. V podjetju z več kot 330 zaposlenimi uravnoteženost in raznolikost uveljavljajo s pristopom od zgoraj navzdol – tako imajo na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 43 odstotkov managerk.

Raznolikost ne le spodbujajo, ampak tudi zagotavljajo

Družba je leta 2019 sprejela politiko raznolikosti in vključenosti, ki vključuje cilje za doseganje raznolikosti in vključenosti tako v upravljalnih organih kot v celotni vodstveni strukturi banke. Ti cilji ne samo spodbujajo, temveč tudi zagotavljajo raznolikost, ob tem pa prispevajo še k učinkovitemu obvladovanju tveganj. V strategiji so tako določili cilje za oblikovanje nasledstev za upravo in vodstvena mesta, opredelili načrtovanje kariernih poti po enakovredni obravnavi (po spolu) ter vzpostavili sistem izvajanja aktivnosti in dobrih praks prek informiranja vodij in zaposlenih.

Banka tako v upravi kot na vodilnih delovnih mestih dosega pretežno izenačen odstotek zaposlenih sodelavcev in sodelavk, hkrati pa skozi celotno organizacijo spodbuja raznolikost, ne le po spolu, ampak tudi po starosti, izobrazbi ter strokovnih znanjih in kompetencah. Upravljanje z raznolikostjo je v domeni kadrovske službe, a energija in zavzetost za to področje izhajata iz uprave.

Mentorstvo – spodbuda za karierne preskoke

V družbi največ stavijo na mentorstvo, ki je tudi eden od ukrepov za spodbujanje žensk za prevzem vodilnih delovnih mest. Članica uprave deluje kot ambasadorka Addiko mentorskega progama, prek katerega spodbujajo direktorice in mlade talente za napredovanje na višja oz. vodilna delovna mesta – v strokovnem in kariernem smislu. Addiko bank je postal primer dobre prakse za vzpostavitev in dosežene rezultate v okviru Addiko mentorskega programa tudi znotraj Addiko Group.

Vlagajo v zavzetost in vključevanje zaposlenih

Družba veliko vlaga tudi v zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih – da so pri tem uspešni, kažejo raziskave o zavzetosti. Lani je kar 95 odstotkov zaposlenih v Addiko bank menilo, da razumejo svoj prispevek k viziji in načrtom banke, 93 odstotkov jih je bilo ponosnih, da delajo v družbi, prav tolikšen odstotek pa je zaupalo svojemu neposredno nadrejenemu. Visok delež zavzetosti zagotovo izhaja tudi iz strategije upravljanja s talenti. Zaposleni imajo tako po dogovoru z vodjo in kadrovsko službo možnost izbirati med strokovnimi in izobraževanji za osebnosti razvoj glede na svoje trenutne potrebe. V Addiko bank se hitro prilagajajo tudi novim trendom. Tako je med pandemijo delo od doma postalo razširjena praksa skozi vse leto in cilj je, da bi postalo sestavni del poslovanja.

Da ima Addiko bank posluh za zaposlene, kaže tudi, da so bili leta 2019 in 2020 finalisti izbora Zlata nit za najboljšega delodajalca v kategoriji velikih podjetij. Banka je nosilka polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Odnos do zaposlenih pa se kaže tudi navzven, saj Addiko bank dosega dobre rezultate v zadovoljstvu in NPS oceni med strankami.

V okviru doseganja ciljev trajnostnega razvoja Addiko bank največ pozornosti namenja dostojnemu delu in gospodarski rasti, enakosti spolov, kjer aktivno deluje za zmanjšanje plačne vrzeli med spoloma ter spodbujanju žensk za zasedbo vodstvenih delovnih mest, in kakovostnemu izobraževanju. Hkrati preko Addiko društva stremijo k zdravju in dobremu počutju ne le zaposlenih, temveč tudi njihovih družin. V Addiko Cares podpirajo aktivnosti za zmanjšanje neenakosti ter revščine. Precej vlagajo v inovacije v lastni panogi ter pospešujejo digitalizacijo poslovanja. Banka je v okviru doseganja ciljev trajnostnega razvoja sprejela tudi strategijo tveganj.

Pandemija pokazala trdnost trajnostnega poslovnega modela

Čeprav je poslovanje podjetij v letu 2020 zaznamovala pandemija covida-19, so rezultati Addiko bank pokazali trdnost in odpornost trajnostnega poslovnega modela. Lani so tako ustvarili za 50,9 milijona evrov operativnih prihodkov. Z obvladovanjem stroškovnega dela so uspeli realizirati operativni rezultat v višini 24,5 milijona evrov, kar je za pet odstotkov več kot v letu 2019. Sam dobiček poslovnega leta po davkih je znašal 11 milijonov evrov. Banka je uspešno ohranila svojo visoko kakovost premoženja in poostrila kriterije odobravanja kreditov, ki dajejo prednost trajnostni kakovosti portfelja pred rastjo novih poslov in obsega.

Na tej povezavi so na voljo audio (mp3) in video (mp4) izjave Andreja Andoljška, predsednika uprave Addiko Bank, in Anje Božac, članice uprave Addiko Bank.