Priznanje Artemida 2023 v rokah dr. Vite Godec in Eve McLellan

31.1.2024

ZM9504
Dr. Vita Godec, direktorica družbe Lenis farmacevtika, in Kanadčanka Eva McLellan, generalna direktorica slovenske podružnice Roche, sta prejemnici priznanja Artemida 2023. Foto: Borut Cvetko, Mediaspeed

Združenje Manager je priznanje Artemida 2023 podelilo dr. Viti Godec, direktorici družbe Lenis farmacevtika, in Evi McLellan, generalni direktorici slovenske podružnice Roche, ki sta prvič prevzeli najvišjo vodstveno funkcijo v gospodarski družbi z več kot 50 zaposlenimi, na tej funkciji sta več kot 12 mesecev, družbi, ki ju vodita, poslujeta pozitivno.

Družba Lenis farmacevtika je po združitvi s podjetjem Medicopharmacia pod taktirko dr. Vite Godec prihodke povečala za četrtino v primerjavi s prihodki obeh podjetij pred združitvijo skupaj, podružnica Roche pa je poskrbela za uvedbo inovativnih rešitev za slovenske bolnike tako na področju farmacevtike kot diagnostike. Med drugim je dala na trg dve novi zdravili, ki sta vsako na svojem področju svojevrstna terapevtska inovacija.

Znanstvenica, ki vselej izhaja iz številk in dejstev, je direktna, a spoštljiva, vodi z zgledom

Dr. Vita Godec je vodenje družbe Lenis farmacevtikaprevzela s 1. januarjem 2022. Ker stavi na transformacijski slog vodenja in ker verjame, da samo spremembe prinašajo napredek, je družbo v dobrem letu digitalizirala na številnih področjih. Poleg digitalizacije sta njena največja izziva poenostavitev in optimiziranje kompleksnih sistemov, s čimer je lahko podjetje bolj odzivno na vedno nove zahteve in spremembe v našem okolju.

Kot direktorica matičnega podjetja v Sloveniji vodi ekipo 32 zaposlenih, poleg tega je posredno odgovorna za poslovanje štirih hčerinskih družb na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji. Skupno vodi 50 ljudi, eden njenih največjih poslovnih projektov pa je bila pripojitev in integracija družbe Medicopharmacia k družbi Lenis farmacevtika. Podjetji sta imeli namreč zelo različni kulturi dela in številne kulturološke in sociološke razlike med zaposlenimi, zato je bilo njuno združevanje in povezovanje velik zalogaj ne samo s pravnega, finančno-davčnega vidika in vidika skladnosti z vsemi smernicami in zakonodajo v farmacevtski industriji, temveč tudi z operativnega, IT in predvsem kadrovskega vidika.

Projekt združevanja je uspel, saj je združeno podjetje prvo leto pod taktirko dr. Vite Godec prihodke povečalo za četrtino v primerjavi s prihodki obeh družb leto pred tem (imeli so jih 33,1 milijona evrov), dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) pa je v letu 2022 znašal 3,6 milijona evra.

Ključno poslovno poslanstvo, na katero stavi in na katerem gradi, so medosebni odnosi v podjetju. Kako dati in prejeti pohvalo, kako podati ali prejeti konstruktivno kritiko, kaj pomeni biti vodja in kdo je dober vodja? Dr. Vita Godec: »Tu vidim precejšen izziv in največ prostora za napredek. Če pa pogledam v preteklost, bi rekla, da sem bila zmeraj tudi vodja oziroma sodelavka, ki sem vodila in še vedno vodim z zgledom, kajti dober vodja ali sodelavec ne more postavljati visokih standardov svojim zaposlenim in sodelavcem, če se jih ne drži oziroma jih ne presega tudi sam. Pri integriteti se vse začne in konča.«

In prav integriteta je njena ključna vrednota: da to, kar govori, tudi naredi. Da je direktna, a pri tem vseeno spoštljiva. Da pri njej ni sporočil med vrsticami. In to pričakuje tudi od drugih: zaposlenih, poslovnih partnerjev, drugih deležnikov v zdravstvu, javnem sektorju, industriji na splošno in tudi v osebnem življenju. Zanjo je zato nesprejemljivo kakršnokoli potvarjanje podatkov ali prikazovanje situacij v parcialni luči. Ne nazadnje: po izobrazbi  je naravoslovka, znanstvenica, zato vselej izhaja iz številk in dejstev.

Poslovna voditeljica z drznimi vizijami in spoznanjem, da spremembe prinaša samo povezovanje in sodelovanje

Ko je Kanadčanka Eva McLellan pred 18 meseci prevzela mesto generalne direktorice v podružnici Roche, so se zdravstveni sistemi po vsem svetu izvijali iz primeža pandemije in se soočali z novimi perečimi izzivi (pomanjkanje zdravstvenih delavcev, proračunske omejitve, ogromno nediagnosticiranih bolezni in nezdravljenih bolnikov). Ti izzivi so še danes prisotni v večini držav in prav to Evo McLellan žene pri vodenju družbe. Želja po dosežkih, ki so ključni za bolnike, zaposlene, njihove družine in družbo. Zato je karseda hitro poskrbela za uvedbo inovativnih rešitev za slovenske bolnike tako na področju farmacevtike kot diagnostike. Med njimi sta dve novi zdravili, ki je vsako na svojem področju svojevrstna terapevtska inovacija. Velik korak naprej so naredili tudi z razširitvijo dostopa do štirih novih terapij.

Pod njenim vodenjem so v slovenskem Rochu opravili osem večjih kliničnih raziskav, od tega jih je šest aktivno vključevalo bolnike, poleg tega so še dodatno utrdili zavezo k trajnostnemu razvoju, ki temelji na treh stebrih: skrbi za okolje, družbo in gospodarstvo. Med drugim jim je uspelo zmanjšati vpliv na okolje, vse dosežke pa so dosegli, ker veljajo za izjemno in strokovno ekipo 82 zaposlenih, ki dosega visoko stopnjo zavzetosti. Podatki interne raziskave o zavzetosti in zadovoljstvu zaposlenih iz leta 2022 je pokazala, da jih je 90 odstotkov zadovoljnih in zavzetih, pod njenim vodenjem pa v podjetju nadaljujejo z agilnim načinom dela, da bi v kriznih trenutkih čim hitreje našli prave rešitve in brez zastojev nadaljevali z delom.

Eva McLellan se namreč zaveda, da poslovne uspehe lahko gradijo le na trdnih temeljih, ki jih je moč postaviti s spoštovanjem in zaupanjem med zaposlenimi. Vsega tega pa ni brez pravega zgleda. Zato vodi z zgledom in nično toleranco do netransparentnosti, nepoštenosti, korupcije. Eva McLellan: »Vsak poslovni voditelj bi moral biti vešč poglobljenega poslušanja. Biti bi moral tudi radodaren mentor, za kar si tudi sama prizadevam. Še posebej, ker sem imela na svoji poklicni poti tudi sama izjemnega mentorja. To je bil Peter Roche, ki me je naučil razmišljanja in v veliki meri prispeval k moji voditeljski rasti.«

Ko se ozira v prihodnost, se ji v mislih izrisuje petletna vizija in v njej vidi svet, v katerem bo vsak človek v Evropi, tudi v Sloveniji, deležen najboljše možne zdravstvene oskrbe, prilagojene individualnim potrebam. Eva McLellan: »To je drzno, vendar ta vizija v meni plamti in odločena sem, da jo bom ohranjala in spodbujala svoje sodelavce in uporabljala naše izkušnje in vire, da bi jo uresničila.«

Zakaj je tako prepričana? Opogumljajo jo partnerstva, ki jih je kot generalna direktorica vzpostavila v zadnjem letu, saj se zaveda, da sprememb ne prinašajo osamljeni junaki. Za inovativnost in spodbujanje sprememb sta namreč potrebna sodelovanje in povezovanje. V to trdno verjame in za tem stoji.

O priznanju Artemida
Priznanje Artemida sekcija managerk pri Združenju Manager podeljuje posameznicam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo (mesto direktorice, generalne direktorice ali predsednice uprave) v gospodarski ali pomembni negospodarski družbi z več kot 50 zaposlenimi. Družba, vodstveno funkcijo katere mora zavzemati vsaj 12 mesecev, mora poslovati pozitivno. S priznanjem želijo spodbujati ženske, da se odločijo za sprejem managerskih izzivov v gospodarstvu ter javni upravi ter zavzamejo vodilno mesto v organizaciji. Obenem je eden od korakov, s katerimi si združenje že vrsto let prizadeva k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu.

Dosedanje prejemnice priznanja Artemida

  • Prejemnici priznanja Artemida za leto 2022 sta bili Tanja Blatnik in dr. Babett Stapel. Vse dosedanje prejemnice priznanja.
  • Komisijo, ki je izbrala prejemnico priznanja za leto 2023, sestavljajo mag. Sarah Jezernik Konovšek, Melanie Seier Larsen, Aleš Muhič, Enej Kirn, Mojca Randl, dr. Maja Fesel Kamenik in Klaudija Javornik.