Pri posojilih in zavarovanjih vse bolj pomembna okoljska merila

9.6.2021

denar12

Zeleni prehod gospodarstva in trajnostni razvoj ne zadevata le težke industrije, ki v zrak pošilja 'umazane' izpuhe, ampak tudi druge dejavnosti, kot so finančne institucije, ki se prav tako vse bolj usmerjajo v zelene posle, kar pomeni, da pri posojilih in zavarovanjih vse pomembnejša postajajo okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila, pišejo v Delu.

V Novi KBM so za Delo pojasnili, da dajejo trajnostnemu financiranju ter drugim okoljskim, socialnim in upravljavskim dejavnikom vse večji poudarek, zato načrtujejo, da se bo obseg tako imenovanih zelenih naložb še povečeval. Na vprašanje Dela, ali bodo v prihodnje še financirali projekte, ki niso trajnostno naravnani, odgovarjajo, da financirajo različne projekte: »Trajnostna preobrazba ni enkratna aktivnost, ampak proces, v katerem bodo nujne prilagoditve tako na strani bank kot kreditojemalcev.« 

Zeleni krediti

Tudi v NLB sledijo trajnostnim načelom sprejemanja poslovnih odločitev, pridružili pa so se tudi globalnim načelom Združenih narodov za odgovorno bančništvo. »Kot nepogrešljiv člen v bančništvu bomo imeli zelo pomembno vlogo, saj lahko pripomoremo k usmerjanju financiranja naložb, ki prispevajo k doseganju trajnostnih ciljev. Tako smo se, denimo, zavezali, da bomo ogljični odtis postopno zmanjševali z omejitvijo poslovanja, povezanega s premogom, ter s financiranjem projektov, povezanih z nizkoogljičnim gospodarstvom,« so za Delo pojasnili v naši največji banki.

Več o trajnostnih strategijah zavarovalnic in njihovih trajnostnih merilih pri sklepanju zavarovanj preberite v Delu.