Pri 30 z novimi, razvojnimi izzivi

5.7.2021

Urska Piber2
Urška Piber, finančna direktorica v Riku, letos - tako kot Slovenija - praznuje 30 let. Vabljeni k prebiranju njenih misli ob tem jubileju.

Kot predstavnica generacije mladih managerjev sem verjetno rojstni dan Republike Slovenije obeležila z drugačnimi občutki kot moji starejši kolegi, a z nič manjšim ponosom in morda z večjo mero občutka privilegiranosti in hvaležnosti, da so mi bili prihranjeni številni dogodki, povezani z uresničitvijo ideje osamosvojitvenega procesa. Obdobje razvoja 30 let je postreglo s številnimi izzivi: od vzpostavitve lastnega izobraževalnega sistema, kulturne in zunanje politike na najvišji ravni, denacionalizacije, izkoriščanja danosti za podjetništvo do nedavne, s strani višje sile spodbujene, ekspeditivne digitalizacije Slovenije, ki bi jih poznavalci družboslovnih ved, ki z veliko boljšim uvidom merijo utrip trenutka, zagotovo bolj verodostojno pojasnili.

Moj pristop je zaradi podedovanih danosti in trenutnih izzivov v svojem bistvu bolj pragmatičen z zavedanjem, da stabilno poslovno okolje omogoča uresničitev gospodarskih ambicij in ciljev. K izkoriščanju vseh potencialov lahko pripomore država z ekonomsko pragmatičnostjo in obravnavanjem mednarodne politike kot mednarodnega posla, kot jo primerja Blaž Brodnjak. Predvsem je ključna aktivacija države kot protiutež vsem pretresom eksternega značaja. Le teh v zadnjem obdobju ni manjkalo bodisi v obliki pandemije, geopolitičnih premikov ali vzpona surovin, ki pa bi lahko bili momentnega značaja v primerjavi s tistimi v prihodnosti, ki bodo zahtevnejši z vidika celostne in usklajene aktivacije.

Na poti dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva nas ne bodo preizkušale le, že klišejsko izpostavljene, podnebne spremembe in s tem povezan trajnostni razvoj, svetovne migracije in variabilnost cen surovin, ampak tudi pasti informatizacije ter Google demokracije, kot jo imenuje Sibil Svilan. Svoje spretnosti in znanja na področju managementa bomo pilili, ob boku zgoraj navedenega, z izzivi, povezanimi z zaustavitvijo 'bega možganov' in prekvalifikacijo zaposlenih, ustvarjanjem vsebinsko in inovacijsko spodbujevalnega okolja, ki stremi k visoki dodani vrednosti in jasno razvojno usmeritvijo podjetij in slovenskega gospodarstva kot celote.

Urška Piber*, finančna direktorica v Riku

Avtorica letos - tako kot Slovenija - praznuje 30 let.