Preverite razpise za nepovratne spodbude, subvencije, posojila

19.8.2020

denarna pomoc2

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za dodeljevanje spodbud za digitalno transformacijo v višini 15 milijonov evrov. Posamezen prijavitelj lahko, če izpolnjuje vse pogoje, prejme od 30 do 100 tisoč evrov subvencije, s čimer lahko krije največ 60 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Vlogo lahko oddate v okviru treh razpisanih rokov, in sicer do 8. septembra 2020, 15. novembra 2020 ter 15. januarja 2021. Več

Slovenski podjetniški sklad je razpisal 25 milijonov evrov za brezobrestna posojila za mikro, mala in srednja podjetja na področju turizma, gostinstva, kulture in prometa. Posojila, ki so lahko od pet do 50 tisoč evrov, so namenjena hitremu in ugodnemu likvidnostnemu financiranju podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi koronavirusa. Posamezen prijavitelj lahko prejme od pet do 50 tisoč evrov posojila, ki lahko pomeni do 100 odstotkov virov financiranja upravičenih stroškov. Posojilo je brezobrestno, najkrajša ročnost je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Več

Še več informacij o razpisih, subvencijah in likvidnostnih posojilih, najdete tu:
→ subvencije za nakup že kupljene zaščitne opreme, torej mask, rokavic, razkužil in brezstičnih termometrov. Razpis je odprt do 31. oktobra letos.
→ subvencije na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv. Prvi prijavni rok je 2. september, naslednji letošnji pa 11. november.
→ subvencije za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Vlogo je treba oddati do 21. oktobra.
→ likvidnostna posojila za problemska in obmejna problemska območja, dejavnosti niso omejene. Razpis je odprt do 9. oktobra, prvi prijavni rok pa je 24. avgust. 
→ posojila SID banke. Ta posojila je mogoče najeti, če je epidemija vplivala na poslovanje podjetja, namenjena pa so tudi podjetjem, ki proizvajajo izdelke ali opravljajo storitve, ki so potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni covid-19. 
 konvertibilna posojila v višini 75 tisoč evrov. Razpis je odprt do 2. oktobra.

Vir: Finance