Premierni Walk the Talk Mentorske mreže

8.4.2022

Walk the Talk Mentorske mreze7
Mentorska mreža Sekcije managerk se je odpravila na Walk the Talk na Rožnik, ki so ga mentorice in mentoriranke obogatile s pogovori o trajnostnih ciljih.

Mentorska mreža Sekcije managerk se je odpravila na Walk the Talk na Rožnik, ki so ga mentorice in mentoriranke obogatile s pogovori o trajnostnih ciljih. 

"Trajnost je merljiva. Finančni kazalniki niso več edino merilo uspeha podjetij," je na začetku srečanja poudarila gostja Ana Struna Bregar, direktorica CER-a Partnerstva za trajnostno gospodarstvo, in udeleženke spodbudila, da si za cilj zastavijo enega od 17 ciljev Združenih narodov, ki ga naj uresničijo do konca 7. generacije Mentorske mreže.