Pregled najnovejših napovedi BDP za Slovenijo

16.2.2023

OIP 4

STA objavlja posodobljeno tabelo napovedi domačih in mednarodnih ustanov.

Rast BDP/čas objave      2023   2024   2025
---------------------------------------------------------------------
Umar/sep 22          1,4%   2,6%
Banka Slovenije/dec 22    0,8%   2,4%   2,3%
Evropska komisija/feb 23   1,0%   2,0%
OECD/nov 22          0,5%
EBRD/feb 23          1,0%   2,3%
IMF/nov 22          1,8%
---------------------------------------------------------------------

Vir: Navedene institucije in STA