Predlagajte kandidat(k)e za Artemido in za priznanje za življenjsko delo

9.11.2020

Artemidi + zivljenjsko delo2
Na Januarskem srečanju 2020 sta priznanje Artemida prejeli Melanie Seier Larsen (BCG; levo na fotografiji) in Martina Perharič (Medis), priznanje za življenjsko delo na področju managementa pa Jože Mermal, predsednik upravnega odbora družbe BTC.

Priznanje Artemida

Razpis za priznanje Artemida 2020 je odprt do 12. novembra 2020Kandidatke se lahko na razpis prijavijo same oz. jih kandidirajo tretje osebe, nabor kandidatk pa opravi tudi strokovna služba Združenja Manager. Priznanja bomo podelili na Januarskem srečanju 2021.

S tem priznanjem spodbujamo vodilne managerke, da zavzamejo prvo in najodgovornejše mesto v organizaciji ter tako prebijejo nevidno oviro, ki jih morda zadržuje na njihovi poti. Priznanje lahko prejme managerka, ki je prvič v karieri prevzela vodilno funkcijo v družbi.

Na razpis za priznanje Artemida se lahko prijavijo kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

•    kandidatka zaseda najvišjo vodstveno funkcijo (mesto direktorice, generalne direktorice ali predsednice uprave) v podjetju;
•    kandidatka vodi srednje veliko oz. veliko podjetje z več kot 50 zaposlenimi;
•    kandidatka je prvič prevzela vodenje podjetja med 1. 11. 2018 in 31. 10. 2019;  
•    kandidatka je na sedanji funkciji vsaj 12 mesecev; 
•    podjetje, ki ga vodi kandidatka, posluje pozitivno.

Osnova za obravnavo na komisiji je izpolnjen vprašalnik.

Dodatni pojasnili:
•    za priznanje lahko kandidira tudi slovenska managerka, ki je prevzela vodenje podjetja v tujini z vsaj 50 zaposlenimi; 
•    za priznanje lahko kandidira tudi tuja managerka, ki je prevzela vodenje podjetja v Sloveniji pod zapisanimi kriteriji.

Več o priznanju

Priznanje za življenjsko delo

Vabljeni, da predlagate kandidat(k)e za priznanje za življenjsko delo do 23. novembra 2020

S priznanjem za življenjsko delo želimo izpostaviti managerke in managerje, ki so se s svojimi dosežki zapisali v zgodovino slovenskega managementa ter pustili pomemben odtis na gospodarskem in družbenem področju. Z njim nagrajujemo posameznike;

  • ki so dosegli izjemne dosežke na področju managementa;
  • ki so bili vsaj 20 let na vodilnem delovnem mestu v managementu;
  • ki so v času podelitve priznanja starejši od 60 let;
  • ki v primeru upokojitve, niso upokojeni več kot dve leti.

Ob nominaciji pripišite še kratko utemeljitev in jo pošljite na info@zdruzenje-manager.si.

Komisija bo obravnavala prejete predloge in predlog prejemnika oz. prejemnice posredovala upravnemu odboru Združenja Manager. Nagrajenec bo priznanje prejel na Januarskem srečanju 2021.

Več o priznanju