Prava smer: trajnostno (korporativno) upravljanje podjetij

9.11.2021

denar15

Prihodnost podjetij je v trajnostnem korporativnem upravljanju. Podjetja so namreč zaradi podnebnih sprememb, evropskega zelenega dogovora, digitalizacije in drugih sprememb na trgu pred velikimi izzivi. "Rast v prihodnje bo morala biti trajnostna, kar pomeni, da bo treba poleg finančnih upoštevati tudi dolgoročne nefinančne dejavnike," je na konferenci korporativnega upravljanja, ki jo je organiziralo Združenje nadzornikov Slovenije, poudarila Julie Teigland iz družbe EY Emeia, poroča Delo.

Po njenih besedah gre za premik od lastniškega k deležniškemu kapitalizmu, kar pomeni, da je treba pri upravljanju podjetja upoštevati tudi okolje, družbene vplive, zaposlene, dobavitelje ... Pri tem je izpostavila pomen jasnega in preglednega poročanja, z enotnimi pravili za vsa podjetja, kar bo omogočilo primerljivost.

Trajnostno upravljanje podjetij pričakujejo tudi deležniki, je dejala Salla Saastamoinen iz evropske komisije in dodala, da komisija v tej smeri že pripravlja iniciativo. "Trajnostno korporativno upravljanje lahko prispeva k boljši zaščiti okolja, večji inovativnosti, boljšemu obvladovanju tveganj in odpornosti podjetij," je še poudarila.

Več v Delu