Poziv podjetjem, da aktivno pristopijo k pogovorom za sklepanje pogodb z dobavitelji električne energije

16.11.2022

OIF 2

Vlada Republike Slovenije zaradi negotovih razmer na energetskih trgih z različnimi deležniki, tudi dobavitelji, sodeluje z namenom izmenjave informacij in iskanja najboljših rešitev za to, da prebrodimo to zahtevno obdobje.

Upoštevajoč razvoj dogodkov na EU ravni v zadnjih mesecih si vlada ves čas prizadeva, da poleg sprejemanja različnih ukrepov, posreduje informacije, ki bi pripomogle k čim boljši obveščenosti in za slovensko gospodarstvo zanesljivejši ter cenovno vzdržni oskrbi z energijo. Tako Vlada Republike Slovenije poziva predstavnike gospodarstva, da aktivno pristopijo k pogovorom z dobavitelji električne energije, pridobijo več ponudb in pristopijo k pogovorom za sklepanje pogodb, na podlagi katerih bodo lahko sprejeli utemeljene odločitve za zagotovitev varne in cenovno dostopne oskrbe v letu 2023.