Potrebujemo razvojno davčno politiko

15.8.2022

Andrej Bozic27
"Predlagane spremembe davčne zakonodaje pomenijo ponoven zastoj v razbremenjevanju davčnega primeža, kjer smo pred meseci z dohodninskimi spremembami sicer naredili manjši korak naprej," poudarja Andrej Božič, predsednik Združenja Manager.

V Združenju Manager (ZM) in v gospodarstvu že leta opozarjamo in pozivamo k razbremenitvi plač zaposlenih. Delo v Sloveniji je v primerjavi s primerljivimi evropskimi državami posebej visoko obremenjeno, kar pomeni predvsem coklo razvoju in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

»Zato v združenju z mešanimi občutki sprejemamo predlagani paket sprememb davčne zakonodaje in ponovno poudarjamo, da je temelj našega družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje ljudi višja dodana vrednost, ki jo ustvarja slovensko gospodarstvo. Te pa ne more zviševati brez visoko usposobljenih in produktivnih razvojnih kadrov. Zanje tekmujemo na globalnem trgu in tu Slovenija s svojimi obremenitvami prihodkov posameznikov preprosto ni konkurenčna. Predlagane spremembe pomenijo ponoven zastoj v razbremenjevanju davčnega primeža, kjer smo pred meseci z dohodninskimi spremembami sicer naredili manjši korak naprej,« poudarja Andrej Božič, predsednik Združenja Manager, in dodaja, da ZM pozdravlja nadaljnje povišanje splošne davčne olajšave v naslednjem letu in uvedbo posebne olajšave za mlade, česar sicer v trenutnih razmerah visoke inflacije ne bo mogoče zares občutiti.

Združenje Manager tudi podpira namero celovite davčne reforme, ki pa naj bo razvojno naravnana. Razvojna davčna politika je tista, ki je javnofinančno vzdržna (na prihodkovni in odhodkovni strani), predvidljiva in stabilna. Prestrukturiranje davkov in drugih dajatev pa naj gre v smeri manjše obremenitve dela, sploh najbolj produktivnih zaposlenih, ki ustvarjajo najvišjo dodano vrednost. To je mogoče nadomestiti z obdavčitvijo na področjih, kjer smo v Sloveniji primerljivo manj obdavčeni (npr. premoženje), ob tem pa se mora upoštevati tudi pozitivne finančne učinke zaradi manjše obremenitve dela (rast potrošnje).