Posojila za naložbene projekte in inovacije v okviru zelenega dogovora

2.5.2021

denarna pomoc21

1. SID banka

Posojila za naložbene projekte

Razpis: financiranje naložbenih projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo (NALOŽBE 3)
Samostojni podjetniki, MSP, velika podjetja in zadruge lahko najamejo posojilo od sto tisoč do deset milijonov evrov za naložbene projekte, ki pripomorejo k prehodu v krožno gospodarstvo. Primerni so naložbeni projekti, ki prispevajo k obnavljanju in vnovični vzpostavitvi naravnega kapitala, boljši izkoriščenosti in izrabi izdelkov, optimizaciji delovanja sistemov, kroženju proizvodov in snovi, dematerializaciji izdelkov ali izbiri virov in tehnologij za krožno gospodarstvo.
Rok za prijavo: do porabe sredstev
Več informacij

2. Evropski svet za inovacije

Inovacije v okviru zelenega dogovora

Razpis: EIC Accelerator izziv inovacije v okviru zelenega dogovora za gospodarsko okrevanje
Razpis je primeren za podjetja, ki imajo inovativen projekt, ki občutno prispeva k vsaj enemu od teh trajnostnih ciljev:

  • povečanje ambicij EU na področju blaženja posledic podnebnih sprememb;
  • zagotavljanje čiste, cenovno dostopne in varne energije;
  • prehod industrije v čisto in/ali krožno gospodarstvo (vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov in/ali recikliranjem);
  • energetsko učinkovita gradnja in obnova;
  • pospešitev prehoda na trajnostno in pametno mobilnost;
  • prehod na pravičen, zdrav in do okolja prijazen živilski sistem;
  • ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti;
  • uresničevanje cilja ničelnega onesnaževanja za okolje brez strupov.

Rok za prijavo: 6. oktober 2021
Več informacij

Vir: Finance