Poslanci sprejeli 6. protikoronski paket, vreden milijardo evrov

26.11.2020

denarna pomoc9

Državni zbor RS je na včerajšnji izredni seji sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 oz. #PKP6. Poglavitna novost tega paketa je delno kritje fiksnih stroškov tistih podjetij, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli za najmanj 30 odstotkov, podaljšujejo ali vnovič uvajajo pa se že nekateri znani ukrepi. Skupna vrednost ukrepov tega zakonskega paketa je ena milijarda evrov.

Država bo tako podjetjem delno krila fiksne stroške za obdobje zadnjih treh mesecev letošnjega leta, višina pomoči pa se bo izračunala v določenem deležu od lanskih prihodkov od prodaje upravičenca. Možnost subvencioniranja čakanja na delo, ki je podjetjem na voljo že od izbruha epidemije spomladi, se podaljšuje do konca januarja 2021. Od novembra bo višina nadomestila plače omejena z višino povprečne plače v državi in ne več z višino nadomestila za primer brezposelnosti.

Kot pomoč gospodarstvu zakon predvideva tudi vnovično možnost odloga plačila davkov ali njihovega obročnega plačila, podaljšuje se možnost odloga odplačevanja posojil, jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij pa se bo preoblikovala tako, da bo lahko banka podjetju dala posojilo v višini do 25 odstotkov njegovih prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne več le deset odstotkov.

Iskalcem zaposlitve se bo lahko ponudila primerna zaposlitev že takoj ob prijavi v evidenco brezposelnih in ne šele po treh mesecih.

Tistim, ki poslujejo v prostorih v lasti države ali lokalnih skupnosti, v času od razglasitve druge epidemije 19. oktobra do konca leta ne bo treba plačevati najemnin, enako velja za najemnike športnih objektov in površin v lasti države in občin.

Delniške družbe bodo lahko na podlagi zakona organizirale skupščine v virtualni obliki, prijava dela na domu pa se za delodajalce poenostavlja.

Ključni ukrepi #PKP6 za gospodarstvo

Sprejet zakon