Poročilo o razvoju 2021: med ključnimi dolgoročnimi razvojnimi izzivi Slovenije je tudi pospešitev rasti produktivnosti

22.4.2021
Ezjn2naXMAAUi7k2

Urad vlade za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je objavil letošnje Poročilo o razvoju. Gre za vsakoletno publikacijo, ki spremlja uresničevanje Strategije razvoja Slovenije 2030 in prinaša pomembna priporočila razvojni politiki.

Kratkoročne prednostne naloge ekonomske politike so po oceni UMAR še naprej precej povezane s preprečevanjem širjenja bolezni covid-19 in blaženjem njenih družbeno-gospodarskih posledic. Ti ukrepi ostajajo zelo pomembni za ohranjanje gospodarskega in družbenega potenciala, zato mora biti njihov umik premišljen in postopen. Hkrati se krepi pomembnost ciljno usmerjenih in učinkovitih ukrepov za okrevanje, ki jih je treba kombinirati s strukturnimi reformami za večjo odpornost gospodarstva in družbe na šoke ter dolgoročno vzdržnejši razvoj.

Znotraj ključnih dolgoročnih razvojnih izzivov Slovenije je UMAR izpostavil štiri sklope: pospešitev rasti produktivnosti, vključujoč družbeni razvoj in medgeneracijsko solidarnost, pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ter krepitev razvojne vloge države in njenih institucij. Kratkoročno je treba ukrepe za okrevanje gospodarstva kombinirati s strukturnimi reformami za večjo odpornost gospodarstva in družbe na prihodnje šoke in izboljšano dolgoročno vzdržnost razvoja. Vse to bo prispevalo k povečanju blaginje prebivalstva. 

Več na spletni strani UMAR.