Pomoči in spodbude za podjetja

20.7.2021

denarna pomoc26

Finance so pripravile pregled pomoči in spodbud za podjetja, ki so že in še bodo na voljo.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je napovedal enkratni dodatek za pomoč gostinstvu in turizmu, a za posamezne dejavnosti, kot so mestni hoteli, organizatorji sejmov in agencije, ki vodijo turiste v Slovenijo. Za te pomoči bo predvidoma namenjenih okoli 30 milijonov evrov. Iz slovenskega načrta za okrevanje in odpornost je predvidenih 70 milijonov evrov za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno infrastrukturo višje kakovosti (prva izplačila bi lahko bila v letu 2022). V začetku septembra pa bo objavljen razpis Slovenskega podjetniškega sklada za pridobitev jamstva s subvencijo obrestne mere za najeta bančna posojila.

Do 1. oktobra bo predvidoma odprt razpis za dodeljevanje mikroposojil na obmejnih problemskih območjih (najeti je mogoče posojilo do 25 tisoč evrov, in sicer za naložbe in obratna sredstva); podjetja s problemskih območij pa lahko zaprosijo za posojila višjih vrednosti (do milijona evrov) prek Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Razpis je namenjen spodbujanju naložb podjetij, prvi prijavnik rok pa je že 2. avgusta.

Podjetja se lahko do 1. septembra prijavijo tudi na razpis za spodbujanje digitalne preobrazbe v MSP. Podjetja, ki jim na razpisu uspe, lahko prejmejo do sto tisoč evrov subvencije oziroma kritje do 60 odstotkov upravičenih stroškov. 

Agencija SPIRIT ima odprtih še nekaj razpisov, namenjenih podjetjem, ki želijo okrepiti svojo konkurenčnost v tujini. Na voljo so sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk prek razstavnih prostorov, za sofinanciranje upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi ter subvencije za udeležbo na mednarodnih sejmih.

Še več informacij o pomočeh in spodbudah za podjetja preberite v Financah