Pomoč tudi za turizem in industrijo srečanj?

23.3.2021

Simon Zajc2
Vlada bi lahko že prihodnji mesec obravnavala zakon o interventnih ukrepih za turizem, je napovedal državni sekretar na MGRT Simon Zajc. Zakon naj bi prinesel pomoč tako za turistično panogo kot industrijo srečanj.

Turistična panoga bo, kot kaže dobila, kar je že nekaj časa zahtevala - poseben zakon. Vlada bi lahko že prihodnji mesec obravnavala zakon o interventnih ukrepih za turizem, je na današnji seji strokovnega sveta za turizem napovedal državni sekretar na Simon Zajc. Zakon naj bi prinesel pomoč tako za turistično panogo kot industrijo srečanj.

Država bi na podlagi tega zakona utegnila povrniti do 80 odstotkov organizacijskih stroškov prireditev v drugi polovici letošnjega leta, katerih zaradi vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe ne bo mogoče izvesti ali pa se jih bo udeležilo polovico manj udeležencev, kot bi se jih sicer. Podjetjem in samozaposlenim, ki so v lanskem letu utrpeli upad prihodkov nad 70 odstotkov bi z zakonom pripadala enkratna pomoč za zagon poslovanja, in sicer največ do 100.000 evrov za podjetja in 4.800 evrov za samozaposlene. Nadalje bi bila do takšne pomoči upravičena tudi podjetja z upadom prihodkov med 50 in 70 odstotkov, ki bi lahko računala na do 30.000 evrov enkratne denarne pomoči, samozaposleni z enakim deležem upada pa do 1800 evrov pomoči. Državni sekretar Zajc opozarja, da so to le orisi ukrepov, saj je zakon še v nastajanju in ga čaka še medresorsko usklajevanje.

Več tudi za obstoječe ukrepe

Ministrstvo bi z omenjenim zakonom prilagodilo tudi obstoječe ukrepe za turizem. Tako bi se mesečni temeljni dohodek povečal na 1250 evrov za posameznike z upadom prihodkom med 50 in 70 odstotki ter na 1500 evrov za posameznike, katerim so se prihodki zmanjšali za več kot 70 odstotkov. Spremenil bi tudi pogoje, ki jih morajo ponudniki turističnih namestitev izpolnjevati, da lahko slovenski državljani pri njih unovčijo turistične bone. Tu gre ministrstvo na roko predvsem tistim, ki so zaradi vladnih ukrepov svoje nastanitvene obrate zaprli. Državni sekretar je napovedal tudi črtanje omejitve najvišje pomoči podjetjem na zaposlenega, kjer se ministrstvo približuje upravičencem z visokimi fiksnimi stroški in manjšim številom zaposlenih.

Gospodarstvo lahko v okviru načrta za okrevanje in odpornost računa na 427 milijonov evrov nepovratnih ter 495 milijonov evrov povratnih sredstev. Zajc je povedal je, da lahko slovensko gospodarstvo v letošnjem letu računa tudi na dodatno kohezijsko pomoč ministrstva z naslova pobude React EU, in sicer v višini 100 milijonov evrov, v okviru katerega je kar 50 milijonov evrov namenjenih ravno pomoči turizmu.

»Spodbujali bomo investicije na ožjem področju raziskav in razvoja, energetske učinkovitosti, lesarstva, digitalizacije, kot tudi splošne investicije ter investicije v turizmu,« je dejal državni sekretar Zajc ter povedal, da želi ministrstvo s tem krepiti kvaliteto delovnih mest, gospodarstvu pa pomagati, da bo bolj konkurenčno in produktivno. Ob tem je državni sekretar posebej izpostavil priložnost, ki jo predstavljajo sredstva za investicije v turizmu, katerih v zadnjih desetih letih ni bilo. Sredstva so namenjena projektom, ki so pripravljeni za izvedbo, skupaj pa je na voljo kar 180 milijonov evrov za ta namen.

Vir: Delo