Pomembni roki za uporabo koronapomoči

29.10.2020

korona ura2

Katere roke morate poznati za subvencijo za čakanje na delo, za povračilo nadomestila za primer višje sile, za tridnevne bolniške dopuste brez zdravnika in druge ukrepe iz protikoronske interventne zakonodaje.

Zadnji protikoronski paket je nekatere ukrepe podaljšal, nekatere uvedel na novo, nekaj ostaja nespremenjenih. V nadaljevanju so Finance zbrale vse pomembne datume in roke, ki se jih morate držati, da ne boste podjetja ali samostojni podjetniki ostali brez povračila nadomestil.

Čeprav je zadnji protikoronski zakon (PKP 5) začel veljati 24. oktobra, je mogoče nekatere ukrepe uveljavljati za nazaj, in sicer od 1. oktobra oziroma 1. septembra.

Delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

S PKP 5 je podaljšan ukrep delnega subvencioniranja čakanja na delo, in sicer do 31. decembra 2020, ukrep je podaljšan tako, da velja že od 1. oktobra (obdobje pred tem so pokrivali prejšnji zakoni).

Povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno ali višjo silo zaradi obveznosti varstva otrok

Na podlagi PKP 5 lahko uveljavljate povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače:

  • za zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim ne morete organizirati dela na domu, kar lahko uveljavljate od 1. oktobra, ali
  • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin nezmožnosti obiskovanja vrtca ali osnovne šole do 5. razreda). To lahko uveljavljate od 1. septembra.

Subvencija za skrajšan polni delovni čas

Subvencija za skrajšan polni delovni čas velja od 1. junija in do konca tega leta, s PKP 5 je vlada določila možnost podaljšanja ukrepa do največ 30. junija 2021. Sklep o morebitnem podaljšanju ukrepa mora vlada izdati najpozneje do 20. decembra 2020.

Do tri dni bolniškega dopusta brez obiska zdravnika

PKP 5 uvaja novo pravico, in sicer možnost kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti z dela, ki ga izda osebni zdravnik. Zaposleni lahko to pravico uveljavlja največ enkrat v koledarskem letu, kar konkretno pomeni med 24. oktobrom in 31. decembrom, in sicer za največ tri zaporedne dneve. Za ta čas odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, delodajalec pa nato lahko zahteva povračilo nadomestila od zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).

Mesečni temeljni dohodek za espeje

Temeljni dohodek (TD) za samozaposlene, družbenike, ki so poslovodne osebe, in kmete, ki ga uvaja PKP 5, velja za oktobernovember in december. Upravičenci morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra letos in v tem obdobju ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v precej manjšem obsegu.

Odlog plačila posojila

Do konca novembra je mogoče uveljavljati pomoč na podlagi prvega protikoronskega paketa – in sicer gre za odlog plačila posojil. Do takrat lahko svojo banko zaprosite za odlog plačila posojila za največ 12 mesecev.

Državna jamstva za likvidnostna posojila

S PKP 5 je vlada podaljšala možnost najemanja bančnih posojil, za katera je mogoče pridobiti jamstvo države, do 31. junija 2021.

Več