Politični dogovor o trajnostnem poročanju podjetij

22.6.2022

denar24

Svet EU in pogajalci Evropskega parlamenta so dosegli politični dogovor o predlogu Evropske komisije za direktivo o trajnostnem poročanju podjetijm, poroča STA. Namen direktive je posodobiti in okrepiti pravila o vrsti socialnih in okoljskih informacij, ki jih morajo podjetja sporočati, so danes sporočili iz Bruslja.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo moral o trajnostnem razvoju zdaj poročati tudi širši nabor velikih podjetij ter malih in srednjih podjetij, ki kotirajo na borzi.

Direktiva bo zagotovila, da bodo imeli vlagatelji in drugi zainteresirani deležniki dostop do informacij, ki jih potrebujejo za oceno naložbenih tveganj, ki izhajajo iz podnebnih sprememb in drugih trajnostnih vprašanj. Obenem bodo nova pravila ustvarila kulturo preglednosti glede vpliva podjetij na ljudi in okolje. Nenazadnje se bodo z uskladitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, srednjeročno do dolgoročno zmanjšali stroški poročanja za podjetja, so ocenili v Evropski komisiji.

Ključni cilj direktive je uvedba obveznih evropskih standardov trajnostnega poročanja, ki jih trenutno pripravlja evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (EFRAG). Direktiva bo obenem spremenila obstoječe zahteve direktive o nefinančnem poročanju.

Zahteve za poročanje se bodo za različne vrste podjetij uvajale postopoma. Mala in srednje velika podjetja, ki kotirajo na borzi, bodo morala poročati od leta 2026, z nadaljnjo možnostjo prostovoljne opustitve do leta 2028. Prva podjetja bodo morala nova pravila prvič uporabiti v poslovnem letu 2024, in sicer za poročila, objavljena leta 2025.

"To je mejnik v razvoju poročanja podjetij, pomemben korak naprej na področju razkritij, ki zajemajo številne gospodarske sektorje," je dogovor komentirala evropska komisarka za finančne storitve, finančno stabilnost in kapitalske trge Mairead McGuinness.

"Poročanje o trajnostnem razvoju bo zdaj enakovredno finančnemu poročanju. Direktiva o trajnostnem poročanju podjetij bo pomagala pri prehodu na trajnostni gospodarski sistem, ki temelji na inovacijah in naložbenih priložnostih. Podjetjem bo omogočila učinkovitejše sporočanje in upravljanje njihove trajnostne uspešnosti," je pojasnila.

Kot je prepričana, bodo državljani tako lahko ocenili tudi, kako podjetja vplivajo na ljudi in okolje.

Vir: STA