Pogled v 2021: Kje bodo evropski in domači milijoni za podjetja

4.12.2020

EU15

V okviru novih razpisov za subvencije bi lahko bilo za podjetja prek ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v prihodnjem letu na voljo 194 milijonov evrov, so pa še odprti tudi že objavljeni razpisi. Načrt razvojnih spodbud gospodarskega ministrstva je sicer še v pripravi, potrjen bo do konca leta, tako da so to delovne številke.

Načrtovanje je odvisno tudi od tega, koliko bo denarja iz programa React EU (del evropskega načrta za odpornost in okrevanje – RRF), ki bo še na voljo poleg kohezijskih sredstev v obdobju 2014–2020. Slovenija ima v okviru RFF na voljo skupno 5,7 milijarde evrov, del spodbud bo prek razpisov namenjen tudi podjetjem, a koliko in za katere namene, bo znano šele prihodnje leto, ko bo slovenski načrt za črpanje teh sredstev potrjen.

Področja, kjer je pričakovati subvencije

Podrobnosti o novih razpisih in upravičenci bodo znani ob koncu leta, bo pa gospodarsko ministrstvo spodbujalo naslednja področja:

  • podjetništvo (zagonske spodbude, vavčerji);
  • socialno podjetništvo (podpora podjetjem, mentorske sheme, spodbude za bolj učinkovito porabo energentov in snovi v socialnih podjetjih);
  • regionalni razvoj (razvojna sredstva za problemska območja z visoko brezposelnostjo, učni izdelovalni laboratoriji, projekti za razvoj regij);
  • turizem (vlaganja v turistične produkte in infrastrukturo);
  • digitalizacija in digitalna transformacija malih in srednjih podjetij (MSP);
  • raziskave in razvoj (spodbude za razvojno inovacijske dejavnosti, vavčerji, program Eureka);
  • internacionalizacija (digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih);
  • spodbude na področju lesarstva.

Več v reviji Manager