Pogled Financ v 2022: svež denar za naložbe podjetij

9.12.2021

EU32
Naslednje leto bodo na voljo sredstva za digitalno preobrazbo, zelene rešitve, inovacije, zaposlovanje, krepitev blagovnih znamk in drugo.

V Financah so pregledali, koliko svežega denarja bo na voljo v 2022 in kasneje za digitalno preobrazbo, zelene rešitve, inovacije, zaposlovanje, krepitev blagovnih znamk in drugo.

Med drugim bo na voljo:
44 milijonov evrov za digitalno preobrazbo podjetij, 
- 138,5 milijona za podjetniške naložbe,
- 50 milijonov evrov za podjetja s problemskih območij,
- 84 milijonov evrov za turistična podjetja,
- 75 milijonov evrov za raziskovalno-razvojno področje.

Več v Financah