Podpišimo poziv za nižje davke

6.1.2023

hi

Januarja 2023 je začela veljati novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), ki med drugim prinaša nižjo splošno davčno olajšavo, ukinja usklajevanje olajšav z inflacijo (kar zaradi visoke inflacije de facto pomeni nižje neto plače za vse), zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov (posebej normiranih zavezancev) in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Zaradi namer politike, ki je v časih negotove gospodarske situacije in rastoče inflacije nerazumno ostra do delovno aktivnih ljudi, še posebej do srednjega razreda, in bo pomembno vplivala tudi na nižjo samooskrbo s hrano, ter neupravičeno posega v ustavno zagotovljene pravice do enakosti in razpolaganja z lastnino, je široka koalicija 13 organizacij s področij gospodarstva in kmetijstva, in med njimi tudi Združenje Manager, s skupno izjavo pozvala, naj politika zaustavi neustavne korake, ki bi lahko nepopravljivo vplivali na blaginjo vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Kaj želimo?
Stabilen, predvidljiv in varen položaj tistih, ki ustvarjajo. Pošteno obdavčitev delovnih ljudi. Davčni sistem, ki se ne spreminja iz leta v leto.

Strinjanje s podanimi izhodišči potrdite s svojim podpisom na povezavi, kjer lahko tudi preberete več o peticiji.