Podaljšujemo razpis za predsednika

27.12.2022

Andrej Bozic39

Razpis za predsednika/-ico Združenja Manager: Volitve predsednika/-ico Združenja Manager 2023-2026 

Razpis

Upravni odbor Združenja Manager skladno s 1. točko 15. člena Pravil Združenja Manager objavlja razpis za kandidature za predsednika/-ico Združenja Manager. Za predsednika/-ico se lahko prijavijo člani/-ce združenja, ki opravljajo funkcijo vodilnega/-ne delavca/-ke, na primer predsednika/-ice uprave, predsednika/-ice upravnega odbora ali generalnega/-ne direktorja/-ice, in so člani/-ce združenja najmanj eno leto. Mandat predsednika/-ice traja tri leta.

Kandidatura

Kandidatura mora vsebovati:

¨    osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, državljanstvo),

¨    življenjepis,

¨    povzetek predloga programa delovanja Združenja Manager v naslednjem mandatnem obdobju (2023-2026).

V primeru, da je kandidat/-ka predlagan/-a s strani tretje osebe, mora predlagatelj/-ica priložiti še pisno soglasje kandidata/-ke h kandidaturi.

Rok in informacije

Rok za oddajo kandidatur je torek, 31. januar 2023. Kandidature pošljite na naslov: Združenje Manager, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali na e-naslov: enej.kirn@zdruzenje-manager.si, vse dodatne informacije pa dobite na T: 01/58 98 584 ali 041 327 567.  

Postopek izbora

Prispele prijave bo pregledal upravni odbor ter izbral do tri kandidate/-ke, ki bodo pozvani, da sestavijo predlog članov upravnega odbora za mandatno obdobje 2023-2026. Člani bodo volili predsednika/-ice Združenja Manager in upravni odbor za mandatno obdobje 2023-2026 na občnem zboru.

O izbirnem postopku bodo člani/-ce Združenja Manager obveščeni pravočasno preko e-pošte in na spletni strani Združenja Manager. Vse informacije o delovanju Združenja Manager in vlogi predsednika/-ice dobite v Pravilih o delovanju Združenja Manager na spletni strani.