Rok za oddajo letnih poročil je podaljšan do 30. aprila

26.3.2021

odlog posojila6

Državni zbor je sprejel spremembe Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022, ki je dopolnjen s tremi novimi členi, ki podaljšujejo rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil.

Podjetja morajo oddati obračun davka od dohodka pravnih oseb posredovati finančni upravi najpozneje do 30. aprila. Enako velja tudi za zavezance, ki morajo predložiti obračun davka od dohodka iz dejavnosti. Podaljšanje roka velja za podjetja, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Če zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta, rok za oddajo pa se izteče pred 30. aprilom, lahko predloži davčni obračun štiri mesece po poteku poslovnega leta za preteklo poslovno leto.

Vzporedno je podaljšan tudi rok za oddajo letnih poročil teh zavezancev. Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo tisti zavezanci, ki predložijo letna poročila na Ajpes in jim rok za predložitev poročil za preteklo leto poteče pred 30. aprilom 2021, v letu 2021 predložiti letna poročila najpozneje do 30. aprila 2021.

Do 30. aprila je podaljšan tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Določila bodo začela veljati dan po objavi v uradnem listu. Stranka Levica je sicer zaradi drugih določil sprememb zakona o izvrševanju proračuna, ki so povezana s financiranjem slovenske vojske, napovedala izpodbijanja sprememb zakona z referendumom in ustavno presojo, kar pa ne bo spremenilo uvedbe določil glede oddaje letnih poročil. 

Epidemija povečuje administracijo

Spremembo so predlagale koalicijske stranke, ker imajo podjetja in drugi davčni zavezanci bistveno povečan obseg računovodske administracije zaradi uveljavljanja zahtevkov povračil za zavezance po sprejetih interventnih ukrepih. Če do podaljšanja ne bi prišlo, bi veliko podjetij zamudilo z oddajo davčnih obračunov in letnih poročil, tudi ker ne bi imela celotne dokumentacije.

Spomnimo, da je tudi lani vlada za dva meseca podaljšala rok za oddajo letnih poročil. A lani so bili razlog podaljšanja omejitve zaradi epidemije, ki so otežili ali ustavili poslovanje podjetij. Podaljšanje se bo poznalo tudi v proračunu. Podjetja morajo davek, natančneje razliko med obračunanim davkom in plačanimi akontacijami, poravnati v tridesetih dnevih po oddaji davčnega obračuna.

To pomeni, da bodo podjetja razliko plačala konec maja in ne konec aprila. Seveda pa se s podaljšanjem oddaje zamaknejo tudi vračila preveč plačanih akontacij. Veliko podjetij je že lani zaradi epidemije prosilo za zmanjšanje akontacij, vseeno pa je pričakovati, da bo vračil letos več kot običajno. Posledično bodo tudi proračunski prilivi manjši kot običajno, vračil pa bo več.

Vir: Delo