Po protikoronski zakonodaji je mogoče zaprositi za do devetmesečni odlog posojila

11.1.2021

odlog posojila2
Med prvim valom epidemije je bila sprejeta možnost odloga plačila posojila do 12 mesecev, za moratorij je bilo mogoče zaprositi do šest mesecev po preklicu epidemije (ta je bila preklicana 31. maja 2020). Potem je PKP 6 za vmesno obdobje do sprejetja PKP 7 možnost moratorija podaljšal, a le, če se vloga odda do 31. decembra 2020, po PKP 6 je bilo mogoče odlog dobiti le do konca januarja 2021. Kdor je sklenil pogodbo po PKP 6, lahko odlog tudi podaljša.

Podjetja, podjetniki, fizične osebe, nosilci kmetijskega gospodarstva, društva, zadruge, zavodi lahko po zadnjem protikoronskem paketu zaprosijo za moratorij na plačilo posojilnih obveznosti, in sicer po novem za največ devet mesecev. Ukrep je namenjen tistim, ki imajo težave s plačevanjem posojilnih obveznosti zaradi posledic epidemije. Spomnimo, po zakonu, sprejetem med prvo uradno razglašeno epidemijo, so banke lahko po protikoronski zakonodaji odobrile do 12-mesečni odlog.

Kdo lahko zaprosi za moratorij

Po novem lahko posojilojemalec za posojilne obveznosti, ki niso zapadle v plačilo pred 19. oktobrom 2020, ko je bila drugič uradno razglašena epidemija, zaprosi za odlog, in sicer za največ devet mesecev. Z banko se lahko dogovorite tudi za krajše obdobje odloga, če je za vas to ugodneje. Za odlog po PKP 7 lahko zaprosijo tudi tisti, ki jim je bil odobren odlog po prvih dveh intervetnih zakonih, torej tudi po PKP 6, če seveda prvi in drugi odlog skupaj ne bosta presegla devet mesecev. Za odlog lahko zaprosijo tudi posojilojemalci, ki so posojilno pogodbo sklenili po 19. oktobru 2020.

Katere pogoje je še treba izpolniti

Posojilojemalec mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče v Sloveniji. Pogoj je, da posamezne obveznosti iz posojilne pogodbe, za katero posojilojemalec zaprosi za odlog, do razglasitve drugega vala epidemije, to je do 19. oktobra 2020, še niso zapadle v plačilo. Za tiste posojilne obveznosti, ki so zapadle pred tem datumom, ni mogoče zahtevati odloga plačila po PKP 7.

Vlogo lahko oddate še februarja

Vlogo po PKP 7 lahko oddate najpozneje do 26. februarja 2021, moratorij pa lahko začne veljati najpozneje 31. marca 2021. Pri pogojih za pridobitev odloga ni novosti. Vlagatelj mora utemeljiti, da začasno ni sposoben plačevati obveznosti zaradi epidemije oziroma z njo povezanih posledic. Podjetja morajo v vlogi opisati poslovni položaj in utemeljiti, kako je do nesposobnosti plačevanja obveznosti prišlo. Velika podjetja morajo pojasniti, da bi poplačilo obveznosti povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe, ter predložiti opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije koronavirusa.

Podjetjem ali podjetnikom z dejavnostjo, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da je njeno opravljanje začasno prepovedano, ni treba vlogi priložiti opisa poslovnega položaja in oddati utemeljitve, ampak samo navedejo odlok, po katerem je njihovo poslovanje prepovedano.

Več v Financah