Pismo (mladim) managerjem s povabilom k sodelovanju v evropski raziskavi o trajnostnem vodenju

26.5.2020

Spoštovani člani Združenja Manager, cenjeni kolegi mladi managerji,

časi, v katerih smo, so lahko tudi priložnost. Nemalo vprašanj je o tem, kakšna prihodnost nas čaka. Negotova, odzvanja mnogokrat. A odgovor ni tako enoznačen, tudi ne črn ali bel. Vseh odgovorov na vprašanja, ki se sprožajo, tudi nimamo. A imamo en drugega in naša prihodnost je takšna, kot si jo bomo hoteli ali znali graditi skupaj. Črna ali bela? Verjamem, da svetla.

Ne drznem si ocenjevati, kako dolgo bo trajalo okrevanje od koronavirusne krize. Ki je že in verjetno še bo prizadela. Vse. Nekatere bolj kot druge in tega res ni podcenjevati. A spregledati tudi ni priložnosti, ki se nam odpirajo za preoblikovanje v trajnostno in vključujoče gospodarstvo, oživitev industrije, ohranjanje vitalnih sistemov biotske raznolikosti in soočenje s podnebnimi spremembami. Imamo edinstveno priložnost, da z inovacijami in investicijami soustvarimo bolj zeleno in prilagodljivo okolje. Okvir za reševanje tudi kratkoročnih potreb, a z dolgoročnimi cilji vse več evropskih voditeljev vidi v t.i. evropskem zelenem dogovoru (ang. European Green Deal).

Slednje zahteva močno angažiranost tako javnega kot privatnega sektorja. Gospodarstvo pri tem predstavlja nepogrešljivi motor trajnostnih sprememb, managerji pa ključno vlogo, saj zaradi svojih kompetenc delujejo kot povezovalci idej, ljudi in procesov. Covid situacija pomen trajnosti dodatno krepi, zato potrebujemo kompetentne, čuječe in v prihodnost usmerjene managerje bolj kot kdaj koli prej.

Po raziskavi, ki jo je leta 2014 opravil McKinsey&Company, torej že davno pred neslutenim srečanjem, je kar 93 odstotkov CEO-jev menilo, da bi trajnostni razvoj moral biti integrirani del strategije podjetja. Obetajoče, a takšnih odstotkov verjetno ne bi dosegli ob merjenju same implementacije trajnostnih strategij. Razlogov za to je več, a dovolite, da nekoliko poenostavljeno ponazorim: dokler ne poči, se ne skoči.  

Pok covida je marsikoga vendarle predramil, sama pa vseeno mislim, da skakanje samo zaradi poka res ni edina in najboljša motivacija za spremembe na bolje. Za to je vsaj še tisoč in en razlog, ali bi moral biti, pri vsakem izmed nas. Trajnost predstavljajo tri enakovredne dimenzije trajnostnega vodenja in odgovornega poslovanja: ekonomska, okoljska in družbena. Slednje so zajete v 17 ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov do leta 2030 (SDG), temeljna vloga podjetij pri njihovem uresničevanju pa se kaže skozi kreiranje novih delovnih mest, inovacije in v ravnanju z naravnimi viri, kot sta voda in energija.

Trajnostno delovanje pomeni sodelovanje med različnimi funkcijami. V podjetju, med organizacijami. Vsaka od njih doprinaša pogled s svojega zornega kota, kot na primer komercialnega, regulativnega, okoljskega, finančnega, tehnološkega, potrošniškega, operativnega zornega kota … Moč raznolikosti sodelujočih je v soustvarjanju vključujočega okolja. Enako pomembni so vsi, prav tako pa imajo enake možnosti, da prispevajo k uspehu. Raznolikost, vključenost in enakost v trajnostnem svetu predstavljajo način razmišljanja in doprinos k trajnostnim rešitvam.  

Prehod k bolj trajnostnim praksam se začne pri posamezniku, s prvim korakom. Odgovornost managerjev, da vodijo z zgledom, pa je zaradi njihove vloge in vpliva v organizaciji še posebej pomembna. Trajnostno vodenje, ki vključuje tako ekonomsko, okoljsko in družbeno dimenzijo ali povezuje tako imenovane 4P-je (ang. People, Purpose, Planet, Profit) predstavlja tako osebno popotovanje managerja kot tudi kulturo, ki jo s svojim lastnim zgledom v organizaciji krepi in vzpodbuja. Razvoj vodstvenih veščin bistveno pripomore k širitvi trajnostnega razmišljanja in praks. Smer uspešnih podjetij v prihodnosti je torej jasna, a ne zaradi merjenega kvartalnega dobička, temveč zaradi trajnega poslanstva in brezčasnih vrednot, ki jih živijo. 

POVABILO K SODELOVANJU V RAZISKAVI O TRAJNOSTNEM VODENJU

Mladi, združeni v Sekciji mladih managerjev, trajnost postavljamo v srčiko našega delovanja. Da bi lahko v okviru naše organizacije in sodelovanja razvili primerna orodja, poiskali dobre prakse ter pomagali pri nadaljnjem trajnostnem razvoju želimo slišati vaš glas.

Apel in povabilo vsem, da ga podate v okviru raziskave o trajnostnem vodenju med več kot milijon managerji Evrope, ki jo Združenje Manager v Sloveniji izvaja pod okriljem evropske organizacije CEC European Managers.

Rezultati, ki bodo znani konec junija, bodo med drugim tudi pokazali, kje smo v primerjavi z drugimi državami EU. Vaša participacija v raziskavi, ki se zaključi 9. junija je ključna, zato vas prosim za vaše sodelovanje.

Pomembno: v vprašalniku označite, da ste člani MAS – Managers' Association of Slovenia. 

Tanja Subotić Levanič,

predsednica Upravnega odbora Sekcije mladih managerjev, Združenje Manager