Petra Juvančič: Z zdravjem, znanjem in zaupanjem do razvoja in blaginje

5.6.2020
Petra Juvancic9
Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager
Foto: Barbara Zajc

Zdravje, znanje in zaupanje so tri ključne vrednote, ki jih prinašam iz podjetja, iz katerega prihajam na Združenje Manager. Trije z-ji, ki imajo veliko globlji pomen, kot povedo zgolj posamezne besede. Naj začnem z zaupanjem, ki ste ga pokazali člani in predsednica upravnega odbora, ko ste mi predali vodenje take častne organizacije. In zaupanje vseh vas, naših članov, da bomo s strokovno ekipo odgovorno skrbeli za razvoj slovenskega managementa in blaginje v družbi v okviru našega dela ter seveda sodelovanja in povezovanja z vami. Od dosedanje direktorice Saše z zaupanjem prevzemam vodenje ekipe, ki je zadnji dve leti več kot uspešno gradila zgodbo Združenja Manager. Obenem me veseli, da je zaupanje tudi ena temeljnih vrednot združenja.

V mojem dosedanjem delu me je zagotovo najbolj zaznamovalo zdravje. Zdravje pa ni samo odsotnost bolezni, kot pogosto razmišljamo. Je veliko več. Zdravo razmišljanje, zdrav razvoj, zdrava podjetja, zdravo gospodarstvo, zdravo vodenje in zdravo okolje so tisti temelji, ki prispevajo k blaginji, s tem pa tudi k zdravju posameznika in družbe kot celote. Ne nazadnje smo pomen tega občutili v letošnjem letu, ko je svet nepričakovano obstal in smo se tako kot posamezniki kot tudi člani organizacij, ki jih vodimo, ponovno pričeli zavedati pomena zdravja in stabilnosti. Na pot nadaljnjega razvoja si bomo pomagali, če bomo znali deliti, izmenjati in razvijati znanje, ki smo ga pridobili s to in drugimi izkušnjami.

Zdrave vrednote so tudi tiste, ki jih bomo skupaj živeli v združenju. S sodelovanjem, medsebojnim spoštovanjem in etičnim pristopom lahko vsi prispevamo k ugledu slovenskega managementa in promociji gospodarstva kot enega temeljnih stebrov naše družbe in države. Pri tem je na vseh nas velika odgovornost in zavedanje, da smo tako v poslu kot podjetjih in gospodarstvu najpomembnejši člen prav ljudje, ki s svojimi ravnanji in delovanjem lahko uspeh gradimo samo skupaj, povezani.

Veselim se zdravega ter znanja in zaupanja polnega sodelovanja in ob tem soustvarjanja uspešnega gospodarskega razvoja ter blaginje v naši prelepi Sloveniji.

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager