Petra Juvančič: Potrebujemo širok dialog

29.1.2023

ZdruzenjeManager ZavarujmoPrihodnost 8

V Nedeljskem dnevniku je bil objavljen intervju z našo izvršno direktorico Petro Juvančič, ki je izpostavila pomembnost celovitega urejanja plač javnega sektorja, nujnost stabilnega poslovnega okolja in reform (še posebej davčne reforme s ciljem razbremenitve plač) ter pojasnila nevarne posledice neupoštevanja demografskih podatkov pri kadrovskem načrtovanju. Intervju smo objavili tudi na našem LinkedIn profilu.  

"Pred časom sem pisala o tem, kako so se leta 2005 pri takratnem predsedniku republike Janezu Drnovšku sestali predstavniki gospodarstva, akademske sfere in pristojnih državnih institucij na pogovorih o krepitvi konkurenčnosti Slovenije v EU. Izhajali so iz predpostavke, da želi Slovenija v EU uravnotežen razvoj s solidno kakovostjo življenja, socialnim ravnotežjem, široko sprejemljivo ravnijo socialne države, varovanjem okolja in ohranjanjem nacionalne identitete. Tako gospodarsko kot akademsko in politično sfero je namreč skrbelo, da Slovenija na lestvici konkurenčnosti drsi navzdol in da bo nujno treba obrniti trend, če želimo izboljševati družbeno blaginjo države in njenih prebivalcev.
Tak širok dialog potrebujemo tudi danes. Seveda ima stabilnost javnih financ še kako pomemben vpliv, pomembna pa je tudi širša slika, in sicer, kakšno poslovno okolje imamo v Sloveniji in ali nam to omogoča razvoj panog in podjetij z visoko dodano vrednostjo. Zato se moramo vprašati, od česa bomo imeli tako ljudje kot država na koncu več: od poplave birokracije, zapletene administracije in kompleksnega davčnega sistema, ki davijo ambiciozne posameznike in spodbujajo ribarjenje v kalnem, ali od vitke države s svobodno gospodarsko pobudo, ki bo ohranjala ljudi in kapital doma oziroma bo bistveno bolj privlačna tudi za tuje talente, ki jih v aktualnem obdobju pomanjkanja kadrov še kako potrebujemo."

"Na trgu dela ob upokojevanju »baby boom« generacije in mnogo manjšem prilivu mladih primanjkuje kadrov, ki jih gospodarstvo potrebuje, in ta situacija se odraža tudi na področju spremenjenih načinov vodenja. Zato v Združenju Manager že več let izobražujemo, da mora biti sodobni manager trajnostni voditelj, ki pri svojem vodenju ne razmišlja le o okoljskih posledicah, temveč tudi o družbeni dimenziji: pomenu dela z ljudmi, zadovoljstvu zaposlenih, timskem delu in seveda dostojnem plačilu. Če lahko citiram našega prejemnika priznanja za življenjsko delo na področju managementa, Bogomirja Straška, direktorja podjetja KLS iz Ljubnega: »Osnovno pravilo je: če ljudje delajo v dobrem podjetju, potem morajo imeti tudi dobre plače. Če nimaš dobrih plač, ne moreš trditi, da vodiš dobro podjetje.« Seveda pa je vse skupaj odvisno tudi od poslovnega okolja, v katerem delujemo. In tu bi bile davčne, birokratske in administrativne razbremenitve še kako dobrodošle, saj nam mora biti vsem v interesu, da se dodana vrednost podjetij – in s tem posledično tudi plače – dviguje."