Petra Juvančič: Odgovornost za prihodnost

21.1.2022

Petra Juvancic obrez za splet51
Odgovornost je ena od temeljnih vrednot Združenja Manager in ključna beseda, s katero vstopamo v leto 2022, poudarja Petra Juvančič, izvršna direktorica ZM.

Tisti, ki ste me spoznali pred prihodom na Združenje Manager, veste, da sem se dolga leta ukvarjala s strateškim komuniciranjem v zdravstvu, kjer je bil največji izziv nenehno soočanje s populizmi in žal tudi neznanjem ali nepoznavanjem kompleksnosti zdravstvenega sistema. Zadnje leto našega takratnega dela na tem področju smo bili z ekipo v zelo negotovi situaciji, saj nismo vedeli, kakšen razplet nas čaka, nad nami pa so bili bolj ali manj zelo črni oblaki. Takrat sem v eni od svojih kolumn zapisala, da je je ne glede na vse mnogo bolje delati tisto, kar je prav, in ne izbirati samo tistega, kar je lažje. Ker na ta način prevzameš odgovornost.

Odgovornost je tudi ena od temeljnih vrednot Združenja Manager. In z njo kot ključno besedo vstopamo v leto 2022, najprej s programom Januarskega srečanja, ki smo mu dali naslov Odgovornost za prihodnost. Letos je namreč pred nami supervolilno leto, ki se bo začelo z volitvami v državni zbor in nadaljevalo s sestavljanjem vlade. Kasneje pa nas čakajo še volitve predsednika ali predsednice države ter lokalne volitve. V vsej tej situaciji smo lahko opazovalci, lahko pa zagrabimo priložnost in po 30 letih samostojne države kot predstavniki gospodarstva aktivno spodbujamo resno razpravo o nadaljnjem razvoju države in družbeni blaginji. Postavljamo prava vprašanja, ki se nanašajo na našo prihodnost in kakovost življenja. To pa zajema vse, kar smo vključili tudi v našem zelo dobro sprejetem akcijskem načrtu za večjo družbeno blaginjo in kar skušamo nasloviti tudi v njegovi nadgradnji. In kar je še mnogo bolj pomembno od vseh zapisanih in izrečenih besed: da tudi sami odgovornost pokažemo s svojimi dejanji.

Ne nazadnje je odgovornost tudi ključna vrednota trajnostnega voditeljstva. Kot uspešni posamezniki, združeni v tej organizaciji, s svojimi dejanji vsem na očeh kažemo na to, kakšna je naša odgovornost do ljudi, do okolja, do prihodnosti … Ali, kot je nekoč zapisal Voltaire: »Odgovorni smo za to, kar delamo, pa tudi za tisto, česar ne.«

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager