Petra Juvančič: Nujen preobrat v razvojno smer

13.11.2023

ZdruzenjeManager 13
Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager: »Lepo življenje lahko sicer nekaj časa traja, a brez ustvarjanja in razvoja se tudi ta matematika prej ali slej konča.« Foto: Jan Čermelj

Čeprav so akademski strokovnjaki, ki spremljajo demografske trende, že dolgo opozarjali, da se naša populacija stara, smo to najbolj izrazito opazili ne samo v gospodarstvu, temveč tudi šolstvu, zdravstvu, gostinstvu in turizmu, celo javni upravi, kjer smo trčili ob preprosto dejstvo: pomanjkanje razpoložljivega kadra. Ne samo da so generacije, ki danes vstopajo na trg dela, veliko manjše od številčne baby boom generacije, ki se upokojuje – v globalnem svetu si mladi izbirajo atraktivnejše države, atraktivnejša podjetja, atraktivnejše poklice in, kar postaja še posebej aktualno, atraktivnejše oblike dela. Konkurenčnost za kadre že dolgo ne poteka le na ravni podjetij, temveč tudi držav, zato bi nam moralo biti žal za vsakega izgubljenega mladega, ki ne vidi priložnosti za karierni razvoj ali razvoj podjetniške zgodbe v naši državi.
Več v reviji El Normal.