Peter Wostner za Delo: Produktivnost je edina pot do izboljšanja življenja

22.1.2022

Peter Wostner2
Za dvig produktivnosti in s tem večjo blaginjo moramo spremeniti smer in narediti preskok, ki zahteva vrsto sprememb na ravni države, javnih politik, podjetij, podjetniškega sektorja in tudi nas kot posameznikov in celotne družbe, pravi Peter Wostner, urednik Umarjevega poročila o produktivnosti v intervjuju za Delo.

Za dvig produktivnosti in s tem večjo blaginjo "moramo spremeniti smer in narediti preskok, ki zahteva vrsto sprememb na ravni države, javnih politik, podjetij, podjetniškega sektorja in tudi nas kot posameznikov in celotne družbe. Vse to se mora zgoditi hkrati in to bo zahtevalo strateški premislek in strateški preskok, ki ga poskušamo v našem poročilu povzeti z besedami pospešene pametne in trajnostne preobrazbe," v intervjuju za Delo pravi Peter Wostner, urednik najnovejšega poročila o produktivnosti 2021. Pripravili so ga na Umarju, ki je nacionalni koordinator za področje produktivnosti.

"Ni vse črno, a napredujemo prepočasi in premalo ambiciozno," o povečevanju produktivnosti v Sloveniji pravi Wostner in dodaja, da je to edini način za dvig kvalitete življenja: "V poročilu smo analizirali, kakšne so značilnosti najhitreje rastočih podjetij po produktivnosti. Izkaže se, da so bolj donosna in svojo donosnost hitreje povečujejo, ob tem pa imajo 23 odstotkov višje plače, te tudi bistveno hitreje rastejo, in to ob hkratni rasti zaposlovanja. Motiv za Slovenijo in vsakega od nas pa verjetno je, da so plače višje in se bolje živi."

Več v Delu