OECD Sloveniji priporoča ciljano brzdanje inflacije in izvedbo reform

4.7.2022

OECD14

Slovenija naj se kratkoročno osredotoči na boj z visoko inflacijo in nato pospeši izvedbo reform, ki bodo omogočile zvišanje produktivnosti in naslovile izziv staranja prebivalstva, v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2022 med drugim priporoča OECD, poroča STA.

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v danes objavljenem najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja, da je Slovenija dosegla močno postpandemijsko okrevanje, a gospodarsko aktivnost zavirajo visoka inflacija, ozka grla v dobavnih verigah in drugi učinki vojne v Ukrajini. Slovenija bi se morala osredotočiti na obvladovanje inflacije in nato pospešiti izvedbo reform za dvig produktivnosti ter zagotovitev višje in bolj vzdržne gospodarske rasti na dolgi rok.

"Pokojninski sistem je treba prilagoditi daljši pričakovani življenjski dobi ter zagotoviti daljše in bolj zdravo obdobje delovne aktivnosti," je na predstavitvi poročila, ki je potekala na Brdu pri Kranju, prek videopovezave dejal Alvaro Santos Pereira. Prvotno je bil predviden obisk glavne ekonomistke OECD Laurence Boone, a je morala pot v zadnjem trenutku odpovedati.

Pereira je dodal, da če ne bo reform, se bo ustvarjal dodaten pritisk na pokojnine, zdravstvo, trg dela. Trenutno največji izziv je visoka inflacija, pri brzdanju katere pa so potrebni ciljno usmerjeni ukrepi, namenjeni lajšanje bremen najbolj ranljivim. Potreben je srednjeročni načrt fiskalne konsolidacije, je pa pomembna previdnost pri ukinjanju kriznih spodbud, da ne bi zadušili okrevanja.

OECD za zagotovitev močnejše gospodarske rasti priporoča zmanjšanje obdavčitve dela ob hkratnem povečanju davkov na potrošnjo in premoženje, poenostavitev sistema davka na dodano vrednost (DDV) z razširitvijo obdavčitve po osnovni stopnji DDV ter spodbujanje določanja plač na ravni podjetij v okviru, določenem na ravni panoge.

Med izzivi je tudi digitalizacija. Slovenija bi morala izboljšati povezljivost med drugim z zagotavljanjem dostopnejšega širokopasovnega dostopa. Podjetja bi morala v večji meri uporabljati orodja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), med drugim analizo obsežnih podatkov. Tako kot druge države ima tudi Slovenija težave s pridobivanje IKT-strokovnjakov, kar bi lahko med drugim naslovili s spodbujanjem tovrstnega študija. Država bi lahko večjo digitaliziranost dosegla tudi s premikom od prostovoljne k obvezni uporabi e-storitev javne uprave, med drugi meni OECD.

Organizacija ugotavlja, da je kljub nedavnim privatizacijam delež državnega lastništva podjetij še vedno visok, pri čemer izpostavlja panogo turizma. Ko bo kriza mimo, naj pride do privatizacije v turizmu, je svetoval Pereira.

"Slovenija je na dobri poti h konvergenci z bogatejšimi državami OECD. Izzivi pa ostajajo in za njihovo premagovanje so potrebne strukturne reforme, s katerimi bi Slovenija postala bolj digitalno, trajnostno in učinkovito gospodarstvo ... Slovenija mora nadaljevati po poti reform, na kateri je, in razmišljati na daljši rok," je povzel Pereira.

Vir: STA