OECD: Gospodarska rast v Sloveniji odporna, potrebne so strukturne reforme

3.7.2024

Gospodarska rast v Sloveniji je bila odporna kljub številnim pretresom, vključno z uničujočimi poplavami leta 2023 in širšim gospodarskim vplivom ruske agresije proti Ukrajini. Motnje pa še naprej predstavljajo tveganja za rast in poudarjajo potrebo po strukturnih reformah za trajno krepitev gospodarskega razvoja, ugotavlja najnovejša gospodarska raziskava OECD za Slovenijo.

OECD napoveduje, da se bo rast BDP v Sloveniji povečala z 1,6 % leta 2023 na 2,3 % leta 2024 in dosegla 2,7 % leta 2025, ko se bo zasebna potrošnja okrepila in inflacija umirila. Inflacija naj bi se znižala s 7,2 % leta 2023 na 3,3 % leta 2024, nato pa naj bi rahlo narasla na 3,5 % leta 2025. Stopnja brezposelnosti naj bi ostala stabilna pri 3,7 % leta 2024 in 3,5 % leta 2025.

Na slovenskem trgu dela je še naprej pomanjkanje. Zaradi dviga minimalne plače so realne plače rasle hitreje kot produktivnost dela. Ta močna rast plač je skupaj z neusmerjeno javnofinančno podporo med energetsko krizo povečala inflacijske pritiske.

»Slovensko gospodarstvo je v zadnjih petih letih raslo močneje kot gospodarstvo v državah OECD in evroobmočju. Slovenija je na dobri poti, da doseže dohodkovno konvergenco z državami z višjimi dohodki,« je ob predstavitvi raziskave v Ljubljani skupaj s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom dejal generalni sekretar OECD Mathias Cormann. »Da bi še naprej spodbujali gospodarski napredek in odpornost, bi pospešena fiskalna konsolidacija pomagala znižati inflacijo in ponovno vzpostaviti fiskalni prostor. V tem okviru bi zvišanje dejanske upokojitvene starosti pomagalo odpraviti dolgoročne pritiske glede porabe. Spodbujanje ponudbe stanovanj, vključno z boljšim načrtovanjem rabe prostora, predvsem za izboljšanje cenovne dostopnosti stanovanj, bi moralo biti tudi ključna politična prednostna naloga Slovenije.«

OECD tako v najnovejšem gospodarskem pregledu za Slovenijo svetuje vladi tudi nadaljnje reforme, predvsem na področju pokojninskega in zdravstvenega sistema, pa tudi plač v javnem sektorju. Izzive prav tako vidi tudi pri razogljičenju gospodarstva ter enakosti spolov.

Več: OECD