Objavljen je razpis za novega/-o izvršnega/-o direktorja/-ico Združenja Manager

20.1.2020
zm portreti32

Agencija Profil je danes objavila razpis za novega izvršnega/-o direktorja/-ico Združenja Manager. Zdajšnja direktorica Saša Mrak Hendrickson namreč zaradi poroke z Američanom in selitve v tujino nadaljnji razvoj in rast Združenja Manager prepušča nasledniku/-ci. V četrtek bo objavljen tudi razpis za novega predsednika/-co združenja, saj se Aleksandru Zalazniku konec marca izteče drugi uspešni mandat na čelu združenja. Več informacij o iskanju novega vodstva Združenja Manager

Zadnji rok za prijavo na razpis za novega/-o izvršnega/-o direktorja/-ico je 31. januar 2020.

Delovne naloge izvršnega direktorja/-ice obsegajo:
- oblikovanje programa dela in aktivnosti v skladu s smernicami, sprejetimi s strani Upravnega odbora združenja,
- učinkovito vodenje in upravljanje ekipe sodelavcev,
- podpora razvoju slovenskega managementa,
- lobiranje za interese gospodarstva in članstva združenja,
- skrb za poslovno druženje med člani ter svetovanje članom v zvezi s tematikami, ki jih strokovno obravnava združenje,
- povezovanje in komunikacija z različnimi deležniki in odločevalci na nivoju države in gospodarstva (tako v Sloveniji kot tudi mednarodno),
- sodelovanje z ostalimi gospodarskimi zbornicami in sorodnimi združenji v Sloveniji in na regijski ravni,
- skrb za članstvo in pridobivanje novih članov,
- predlaganje in uvajanje sprememb za izboljšave,
- vsebinska zasnova in izvedba vseh družabnih in strokovnih aktivnosti združenja.

Pričakovanja in pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- zaključena VII. stopnja izobrazba tehnične, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
- vsaj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let na vodstvenih pozicijah,
- odlično poznavanje slovenskega gospodarskega okolja (prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem mednarodnega poslovnega okolja, še posebej regijskega),
- odlično pisno in ustno znanje slovenskega, angleškega, srbskega in hrvaškega jezika,
- dobro poznavanje gospodarske zakonodaje,
- razumevanje delovanja zbornic oz. združenj,
- odlične organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- odlične komunikacijske in pogajalske sposobnosti,
- sposobnost aktivnega navezovanja poslovnih stikov in javnega nastopanja,
- zdrava moralna in etična načela ter visoka stopnja osebne integritete.

Več informacij o razpisu je na voljo tu ali na profil@profil.si.