Ob izteku predsednikovega drugega mandata v Združenju Manager tudi novi izvršni direktor ali direktorica

17.1.2020
Sasa Mrak in Aleksander Zalaznik2

Predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik marca 2020 zaključuje svoj drugi triletni uspešni mandat na čelu združenja. Naslednika častne funkcije bo po šestih letih konec marca izvolil Upravni odbor Združenja Manager, razpis za novega predsednika ali predsednico pa bo objavljen 23. januarja. V ponedeljek, 20. januarja, bo tudi že objavljen razpis za novega izvršnega direktorja ali direktorico. Saša Mrak Hendrickson namreč zaradi poroke z Američanom in selitve v tujino nadaljnji razvoj in rast Združenja Manager prepušča nasledniku.

Aleksander Zalaznik, generalni direktor družbe Danfoss Trata, je ob nastopu predsedniške funkcije na združenju leta 2014 v ospredje programa postavil višjo dobičkonosnost in produktivnost slovenskih podjetij. Danes podjetja, ki jih vodijo člani in članice Združenja Manager, predstavljajo tretjino prihodkov slovenskega gospodarstva in glede na njegovo povprečje dosegajo za 26 % višjo dodano vrednost, 23 % višjo plačo na zaposlenega, 42 % višje prihodke in 48 % višji dobiček na zaposlenega.

»V obeh mandatih mojega predsedovanja Združenju Manager smo z ekipo sledili ambiciji, da v slovenskem gospodarskem prostoru uveljavimo miselnost odgovornosti managementa za razvoj svojih podjetij. Dobičkonosnost slovenskih podjetij je bila takrat tako rekoč ničelna, mi pa smo postavili cilj, da bo povprečen donos vsaj pet odstotkov. Danes je slovensko gospodarstvo nekje pri tej vrednosti. Naloga še zdaleč ni opravljena, smo pa z uveljavljenim načelom, da je dobiček gorivo za razvoj podjetij, orientirani v pravo smer. Ne vidim nobenega razloga, da slovenska podjetja ne bi mogla poslovati enako dobro kot najboljša tuja. To ambicijo bo, verjamem, prevzel tudi moj naslednik ali naslednica,« je ob napovedi zaključka mandata izpostavil Zalaznik.

V središče postavila sodobno voditeljstvo, družbeni napredek in blaginjo ter povezovanje in združevanje  

Združenje danes povezuje več kot 1.200 članov iz kar petih generacij vodij, ki si za temeljno poslanstvo postavljajo ustvarjati dobre poslovne rezultate, zagotavljati rast in razvoj podjetja ter ključno: človeški kapital. Tega je na vrh programskih usmeritev razvoja slovenskega managementa zapisala tudi Saša Mrak Hendrickson, ki je vlogo izvršne direktorice prevzela 1. januarja 2018.

V središče je postavila tri strateške teme: sodobno voditeljstvo, družbeni napredek in blaginjo ter povezovanje in združevanje. Izpostavila je pomen poslovanja s trojnim izidom (People, Planet, Profit) oz. trajnost, etiko in integriteto ter raznolikost in uravnoteženost, ob tem pa tudi dvig produktivnost z družbenim dogovorom. »Management ima veliko odgovornost in tudi veliko moč, da lahko spreminja stvari na bolje. Našo vlogo vidim kot vlogo spodbujevalcev in povezovalcev za večjo blaginjo vseh v Sloveniji. Prav tako si z dobrimi praksami in z večjo usmerjenostjo v človeka želimo doseči, da v tej državi vsi razumemo, da potrebujemo močno gospodarstvo, če želimo, da nam bo vsem bolje. In da zato potrebujemo podjetja, managerje in dobre kadre, uspešne ljudi, ki so motivacija za druge in ne zavist,« je poudarila.

Pravilnost njenih usmeritev se je potrdila s konstantno krepitvijo članstva in z uspehi združenja ter njegovih članov in članic. Saša Mrak Hendrickson je skupaj s strokovno ekipo in aktivnim delovanjem sekcij, delovnih skupin in povezovalnim pristopom uspešno utirila razvoj združenja kot platformo profesionalizacije managerske stroke, mednarodnega povezovanja in podpornega okolja.

Širši družbeni pomen združenja je bil priznan s platinasto nagrado Horus 2019 za družbeno odgovornost in Zahvalo Združenju Manager za krepitev etičnega in družbeno odgovornega gospodarskega upravljanja in sodelovanje v socialnem dialogu. Slednjo je združenju ob 30. obletnici delovanja maja 2019 podelil predsednik RS Borut Pahor.

Razpis za novega direktorja oz. direktorico bo objavljen 20. januarja

Ob izteku mandata predsednika in izvršne direktorice je v sodelovanju z agencijo Profil do konca januarja 2020 odprt razpis za novega izvršnega direktorja ali direktorico Združenja Manager. Izbrani kandidat ali kandidatka bo prevzel/a nalogo nadaljnjega uspešnega razvoja managementa ter krepitve ugleda managerske stroke v Sloveniji. Med prioritetnimi nalogami pa bo tudi zastavljen dvig produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. Od kandidatov se pričakuje vsaj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let na vodstvenih pozicijah ter zdrava moralna in etična načela ter visoko stopnjo osebne integritete.

Razpis bo v ponedeljek objavljen tudi tu.