Novice iz gospodarstva: Bruselj poslabšal gospodarsko napoved za EU

7.7.2020
EU2

Novice iz sveta gospodarstva

1. EK letos EU napoveduje 8,3-odstotni upad BDP, Sloveniji 7-odstotnega

Evropska komisija je v sveži poletni napovedi za EU poslabšala gospodarsko napoved; tako letos napoveduje 8,3-odstotni upad BDP, za prihodnje leto pa 5,8-odstotno rast. V primerjavi s prejšnjo, majsko objavo je tako napoved za letos poslabšala za odstotno točko, saj je odpravljanje posledic omejitev zaradi pandemije novega koronavirusa bolj postopno, kot je bilo pričakovati tedaj.  

V Bruslju napovedi za Slovenijo niso spreminjali; napovedujejo nam sedemodstotni upad BDP. Napoved za leto 2021 pa so nekoliko poslabšali, in sicer s 6,7- na 6,1-odstotno gospodarsko rast. Kot so zapisali, je Slovenija odstranila večino omejitev za zajezitev pandemije, registrirana brezposelnost se je junija stabilizirala, razpoloženje pa se od maja izboljšuje. Ker smo z ukrepi ohranili raven dohodkov gospodinjstev, v Bruslju za drugo polletje pričakujejo razmeroma hitro vnovično rast porabe. Pri naložbah bo po njihovih pričakovanjih rast počasnejša, saj negotovosti ostajajo. Več

2. Za Slovenijo predvidenih 5,1 milijarde evrov iz novega sklada EU za okrevanje

Za okrevanje po epidemiji covida-19 je za Slovenijo predvidenih 5,1 milijarde evrov iz novega sklada EU za okrevanje, od tega dobrih 2,5 milijarde za nepovratne transferje. Kateri projekti bodo sofinancirani iz tega sklada, še ni znano, predlogi prvih evropskih razpisov pa so namenjeni projektom, ki poleg okolja poudarjajo trajnost in prispevek k zaposlovanju oziroma socialni pravičnosti in varnosti. Sicer pa so glavna vodila pri naložbah v okviru 750-milijardnega načrta za okrevanje Evrope, ki utegne biti potrjen že na vrhu EU 17. in 18. julija, digitalizacija, reformna naravnanost in zelena preobrazba. Več

3. Svetovna gospodarska slika po epidemiji covida-19 boljša od pričakovanj

Svetovna gospodarska slika po epidemiji covida-19 je boljša od pričakovanj. Makroekonomski podatki zadnjih dveh mesecev kažejo, da so ekonomski temelji po svetu dovolj trdni, da bodo omogočili relativno hitro okrevanje, ko bo globalna epidemiološka slika pod nadzorom. V prihodnje lahko pričakujemo višje ravni likvidnosti in najverjetneje daljše obdobje nizkih obrestnih mer. Več

4. Povečan uvoz zdravil, medicinskih in farmacevtskih proizvodov

Koronakriza je drastično vplivala na strukturo uvoza. Slovenija je med januarjem in marcem pričakovano povečala uvoz zdravil, medicinskih in farmacevtskih proizvodov. Močno se je zmanjšal uvoz avtomobilov, nafte ter – nekoliko presenetljivo – koles in športne opreme. Več

5. Konec junija registriranih 89.377 brezposelnih

Ob koncu junija je bilo registriranih 89.377 brezposelnih, kar je 1.038 oseb oziroma 1,1 odstotka manj kot maja, vzroka pa sta preklic epidemije in interventni zakoni. V primerjavi z junijem 2019 je bila brezposelnost večja za 18.630 oseb ali za 26,3 odstotka. Na novo se je junija na zavodu prijavilo 7.558 brezposelnih oseb, 4,7 odstotka manj kot maja in 83 odstotkov več kot junija lani. Več

6. Poslovanje slovenskih gospodarskih družb v 2019 uspešno

Poslovanje slovenskih gospodarskih družb je bilo v letu 2019 uspešno, povečale so število zaposlenih (+23.382), povprečno mesečno plačo (+58 evrov), čiste prihodke od prodaje, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček. Več