Nova predsednica sekcije managerk je Aleša Mižigoj

23.12.2023

alesa2
Nova predsednica sekcije managerk je Aleša Mižigoj, članica upravnega odbora Združenja Manager in predsednica uprave ter izvršna direktorica družbe Medex Group.

»Biti zgled drugim v vodenju z zgledom je osnova za trajnostno delovanje. Spoštovanje in sodelovanje gradita zaupanje, ki bi moralo biti temelj vsakega odnosa, vključno s poslovnim.«

S to mislijo je po decembrski skupščini vodenje sekcije managerk pri Združenju Manager prevzela Aleša Mižigoj, članica upravnega odbora Združenja Manager in predsednica uprave ter izvršna direktorica družbe Medex Group.

Poglejmo podrobneje, kaj je Aleša Mižigoj zapisala v program dela za obdobje od leta 2023 do 2026, priložila ga je prijavi na razpis.

»Glavno poslanstvo sekcije managerk vidim v podpori programa Združenja Manager pri tistih vsebinah, ki so glede strukture članstva najbolj potrebne in primerne. Med te prednostno uvrščam podporo iniciative MI VSI SKUPAJ s poudarkom na vrednotah:

  • samozavest in
  • ambicioznost.

Imeti moramo moč, biti moramo odločni in pogumni za sprejemanje visokih ciljev. Sicer pa so podlaga za strokoven in odgovoren management pravilne vrednote in znanje, ki nam omogočajo, da smo mi prvi, ki to udejanjamo v praksi, in sicer v duhu, da delamo, kar govorimo. Smo pravi zgled drugim in vodimo z zgledom.

To so že osnovni elementi trajnostnega delovanja, ki mora ostati skupni imenovalec vseh izvajanih aktivnosti. Trajnostno vodenje kot osnova upoštevanja celostnih trajnostnih načel. Spoštovanje in sodelovanje, ki peljeta do zaupanja, naj ostaneta temelj vsakega odnosa. Tudi poslovnega.

Spodbujajmo enotnost na način, da uporabimo moč, ki nam jo daje raznolikost. Kultura, ki spodbuja spremembe in inovativnost, naj gradi okolje, kjer bo mogoče uresničiti svoj potencial.

Na kakšen način bomo cilje udejanjali?

  • Z razvojem in opolnomočenjem,
  • izmenjavo dobrih praks med članicami,
  • delom na konkretnih izzivih članic,
  • izobraževanjem in izborom ključnih vsebin,
  • mreženjem in povezovanjem, s povečevanjem članstva.«