Nova covid-19 mikroposojila in drugi aktualni razpisi

28.3.2021

denarna pomoc17

1. Slovenski podjetniški sklad

Covid-mikroposijila

Razpis: P7-3 2021 COVID Mikrokrediti
Namena razpisa sta neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednjim podjetjem iz zahodne kohezijske regije ter zagotovitev hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 na gospodarstvo. Slovenski podjetniški sklad je za zapolnitev kvote objavil izravnalni razpis za dodatna dva milijona evrov.
Rok za prijavo: 6. april 2021
Več informacij 

2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spodbude za okoljske znake v turizmu

Razpis: spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge sodelujoče v turizmu k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega menedžmenta in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Za posamezen objekt in znak je mogoče prejeti do največ pet tisoč evrov sofinanciranja.
Rok za prijavo: 5. maj 2021
Več informacij

3. Zavod za zaposlovanje

Spodbude za zelena delovna mesta

Razpis: spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih
Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila, lahko za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu prejemajo mesečno subvencijo 340 evrov. Izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delovno razmerje morajo skleniti za nedoločen čas.
Rok za prijavo: 30. maj 2021
Več informacij 

4. SPIRIT

Spodbujanje e-poslovanja

Razpis: vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«
Namen javnega razpisa je prek sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost svojega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.
Rok za prijavo: 1. oktober 2021
Več informacij 

Vir: Finance