Aleksander Zalaznik: Ni uspešne države brez uspešnega gospodarstva

13.3.2020
Aleksander Zalaznik 2030

V času, ko se vsi ukvarjamo s tem, kako zajeziti širjenje koronavirusa in preprečiti drastičen padec gospodarstva, zaključujem svoj drugi mandat na mestu predsednika Združenja Manager. V teh šestih letih smo gospodarstveniki v Sloveniji naredili velik korak naprej, kar je spodbuda, da bomo s hitrimi in učinkovitimi ukrepi ter s skupnimi močmi premagali tudi izzive, ki nam jih je prinesel koronavirus.

Ko sem leta 2014 prevzel predsednikovanje Združenju Manager, je bilo gospodarstvo na dnu. Zato sem mandat začel z vizijo, da moramo nujno povečati donosnost slovenskega gospodarstva, ki je bila takrat le 0,8 odstotka. V spodbudo managementu sem začel s sloganom “Managerji smo odgovorni za dobičkonosno rast družb”, naše spričevalo pa je dobiček. To besedo sem poudarjal kjerkoli sem lahko in zdaj si upam trditi, da dobiček ni več bogokletna beseda in da zdaj razumemo, kako zelo je potreben za razvoj podjetij in s tem družbe ter nenazadnje tudi za zagotavljanje družbene blaginje.

Podatki kažejo naslednje: v šestih letih je BDP višji za 25 odstotkov, izvoz kar za 52 odstotkov, dodana vrednost na zaposlenega za 12 odstotkov, donosnost kapitala se je povišala z 0,5 na 9,1 odstotka, povprečna neto plača je višja za 227 evrov oziroma 22 odstotkov, stopnja brezposelnosti se je več kot prepolovila na 4,8 odstotka, na svetovni lestvici konkurenčnosti smo se povzpeli z 62. na 35. mesto. Sam pa predvsem ocenjujem, da je v slovenskem gospodarskem prostoru navzoč optimizem in podjetnost, kar skupaj z rezultati postavlja odlična izhodišča za nadaljnji razvoj. Uspešno gospodarstvo je nenazadnje nujno za razrešitev izzivov, ki jih pred nas postavljajo demografske in okoljske spremembe za blaginjo vseh prebivalcev Slovenije.

Zdaj moramo vse moči usmeriti v to, da preprečimo najhujše, zagotovimo zdravje in varnost nas vseh ter hkrati pomagamo tistim delom gospodarstva, ki potrebujejo pomoč. Nato pa prepričati vladajoče, da mora biti vodenje države prežeto z željo po uspešno rastočem gospodarstvu in z zavedanjem, da je denar treba najprej ustvariti, potem ga lahko delimo.

Ni uspešne države brez uspešnega gospodarstva, uspešno gospodarstvo pa je posledica odličnosti managementa in voditeljstva. Delajmo na tem.

Srečno Slovenija, srečno Združenje Manager, članice in člani, hvala za priložnost in zaupanje.

Aleksander Zalaznik, predsednik Združenja Manager in generalni direktor Danfoss Trate