Delodajalci izstopajo iz Ekonomsko-socialnega sveta

21.7.2023

01258110
Zgodba se ponavlja. Iz ESS so namreč maja 2021 v času vlade Janeza Janše zaradi kršenja pravil ESS izstopile tudi vse reprezentativne sindikalne centrale. Socialni dialog je bil zamrznjen do julija 2022 (foto: STA).

Reprezentativne delodajalske organizacije v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) nočejo več sodelovati, ker pristojna ministrstva ne razumejo socialnega dialoga in ga vrh tega spreminjajo v socialni monolog, na to pa delodajalske organizacije v teh precej viharnih časih ne pristajajo.

Poglejmo še druge razloge, ki jih delodajalske organizacije navajajo med razlogi za izstop iz ESS.

  • Nesprejemljivo je, da vlada in pristojna ministrstva ne slišijo in nočejo slišati, da je socialni dialog v ESS neustrezno voden in da tako vlada kot pristojna ministrstva kršijo Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta.
  • Nedopustno je namreč, da so delodajalske organizacije pri spremembah zakonov in uvajanju novih zgolj statisti in nimajo enakovrednega položaja z drugimi deležniki.
  • Prav tako je nesprejemljivo, da skuša vlada delodajalce dodatno obremeniti, pa čeprav gospodarstvo že zdaj posluje v izjemno zahtevnih razmerah. Padci v nekaterih dejavnostih dosegajo tudi 20 odstotkov.
  • Alarmantno je, da smo po pobranih prispevkih za socialno varnost že zdaj na prvem mestu med državami OECD.
  • Nesprejemljivo je, da vladne predstavnike že lep čas neuspešno pozivajo k celovitemu pristopu, ki bi prikazal posledice vseh predvidenih ključnih reform na gospodarstvo.

Delodajalske organizacije iz Ekonomsko-socialnega sveta izstopajo vse dotlej, dokler v naši državi ne bo vzpostavljen enakopraven tripartitni socialni dialog med delodajalci, sindikati in vlado, ki bo temeljil na spoštovanju Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta.

Vir: STA