Eurobarometer: Slovenci med najbolj finančno pismenimi v EU

20.7.2023

pismenost3
Eurobarometer razkriva: v finančni abecedi smo Slovenci v primerjavi z drugimi državljani EU med najbolj pismenimi.

Slovenci smo poleg Nizozemcev, Švedov in Dancev najbolj finančno pismeni v Evropski uniji. Po podatkih javnomnenjske raziskave EU imamo več kot četrtino državljanov visoko finančno pismenih.

Poglejmo, kaj je raziskava o finančni pismenosti še pokazala.

  • Visoko finančno pismenost, ki zajema finančno znanje in vedenje, ima 18 odstotkov državljanov EU, srednjo 64 odstotkov, nizko pa 18 odstotkov.
  • Večina državljanov EU (65 odstotkov) razume vpliv inflacije in njene možne posledice na kupno moč.
  • Dve tretjini vprašanih se zaveda, da večja tveganja pri naložbah prinašajo višje donose, dobra polovica pa se jih zaveda, da je vlaganje  v več različnih podjetij manj tvegano od vlaganja v eno samo.
  • Vsak tretji Evropejec zaupa naložbenim nasvetom; 38 odstotkov anketirancev je prepričanih, da je naložbeni nasvet, ki ga prejmejo od banke, zavarovalnice ali finančnega svetovalca, v njihovem najboljšem interesu, 45 odstotkov vprašanih nasvetom niti najmanj ne zaupa. Najbolj zaupljivi so Finci, Čehi in Danci, najmanj pa Latvijci, Grki in Ciprčani.
  • Le petina vprašanih razume, kako obrestne mere vplivajo na cene obveznic.
  • Vsak četrti vprašani je lastnik delnic ali obveznic ali pa ima naložbe v skladih.
  • Šest odstotkov vprašanih ima (ali pa so v zadnjih dveh letih imeli) kriptovalute.
  • Približno tri četrtine anketirancev se strinja, da so digitalne finančne storitve, med drugim spletna banka, dobrodošle. Nad njimi so najbolj navdušeni Finci (95 odstotkov sodelujočih v raziskavi).

Vir: Eurobarometer