Natalija Zupan: Trajnost – pogum, da začnemo delovati drugače

1.7.2022

Natalija Zupan2
"Priznajmo si, da so trajnostne spremembe včasih tudi boleče. Vendar veliko manj, kot bo bolelo, če ničesar ne bomo spremenili," poudarja Zupanova.

"Fenomen trajnosti vse bolj vpliva na našo poslovno in zasebno realnost. Glede na dogajanje okoli nas pa se bojim, da se še premalo zavedamo, kako z našim načinom življenja in poslovanja že danes vplivamo na to, kakšna bo kakovost življenja naših zanamcev.

Vseeno je v poslovnem svetu čutiti pozitivno zavedanje, da bodo podjetja morala začeti uresničevati trajnostne cilje, sicer v prihodnosti ne bodo obstajala. Podjetja, ki so se transformacije že lotila, dokazujejo, da trajnostno poslovanje vodi do manjših tveganj, večje konkurenčnosti in uspešnosti na dolgi rok. Sama trajnostna preobrazba pa je hkrati vir številnih poslovnih priložnosti, ki jih trajnostni voditelj zna prepoznati in tako ustvariti trajno vrednost za vse deležnike, zdaj in za prihodnje generacije.

Trajnost zahteva voditelje, ki so sposobni oblikovati pristope, politike in programe za spodbujanje trajnostnih praks na družbeni in organizacijski ravni in jih tudi uresničiti. Naša realnost zahteva proaktiven pristop vodij, da nenehno pregledujejo okolje, spremljajo spremembe na trgu ter razvijajo sodelovalen odnos z notranjimi in zunanjimi deležniki.

Predvsem pa trajnostno vodenje vidim kot organizacijsko prakso, ki spodbuja učenje. Stalno učenje, kritično razmišljanje in pripravljenost staro razmišljanje zamenjati z novim so glavne vrline trajnostnega voditelja. Največji izziv trajnostnega voditelja vidim v tem, kako zaposlenim predstavi neko izkušnjo sprememb, jih popelje izven cone udobja ter jih tako spodbudi k razmišljanju, ki vodi do potrebnih sprememb za podjetje, skupnost in okolje.

Toda, ali je dovolj, da imamo v podjetju vodstvo, ki se zaveda nujnosti sprememb? Na področju trajnosti je še vedno več vprašanj kot odgovorov. Izzivi so številni in večplastni. Cilje imamo, vemo, kam želimo priti, in ne glede na vrtoglavo hitrost sprememb, ki se dogajajo okoli nas, se pojavljajo tudi opozorila, da smo prepočasni. 

Trajnostni voditelj uspešno krmari med pričakovanji različnih skupin deležnikov, ki imajo različne želje in različna pričakovanja, vsi pa imajo isti cilj, lepo živeti. Udobje in oblije ter kako ga doseči oziroma ohraniti je bil skozi zgodovino večkrat razlog za vojne ali v najboljšem primeru za status quo.

Zato tako hudo potrebujemo ljudi, prave trajnostne voditelje, ki pogumno in vztrajno iščejo rešitve, voditelje, ki se zavedajo svoje odgovornosti in so pripravljeni narediti in dati več kot zgolj zakonski minimum. Potrebujemo voditelje, ki znajo odpor in strah zaposlenih obrniti v sodelovanje in navdušenje.

Kot  sem zapisala že v naslovu, trajnostno pomeni pogum, da začnemo delovati drugače. Te spremembe nas tako ali drugače mečejo iz cone udobja, mečejo nas iz tirnic ustaljenih navad in priznajmo si, da so včasih tudi boleče. Vendar veliko manj, kot bo bolelo, če ničesar ne bomo spremenili.

Ker je ravno visoka sezona letnih dopustov, vas vabim k razmisleku o vašem počitniškem ogljičnem odtisu ob branju 'climate fiction' romana 'The Ministry for the Future' avtorja Kima Stanleya Robinsona. Roman skozi oči posameznikov prikazuje dokaj verjeten scenarij naše zelo bližnje prihodnosti. Lepo poletje vam želim."

Natalija Zupan, direktorica družbe EOS KSI, upravljanje terjatev