Nagovor dosedanjega predsednika Andreja Božiča ob zaključku mandata

27.3.2023

Andrej Bozic8 2

Spoštovane članice, cenjeni člani,

triletni mandat vodstva združenja, ki ga je pričela kolegica Medeja Lončar in mi ga predala januarja lani, se izteka. Brez pretiravanja lahko rečem, da smo skupaj z upravnim odborom in strokovno službo krmarili po izjemno razburkanih vodah, začenši s pandemijo in vsemi njenimi posledicami na družbo in gospodarstvo, ki se še kažejo. Kljub nepredvidljivosti, ki je od nas terjala prilagodljivost, agilnost, odpornost in trdoživost, je Združenje Manager delovalo uspešno: projekti in aktivnosti tečejo, rezultati so dobri, baza članstva stabilna.

Kot predsednik združenja sem si po svojih najboljših močeh prizadeval zastopati interese združenja in njegovega članstva, kjerkoli je bilo to potrebno – v odnosu do države, do drugih deležnikov in drugih gospodarskih organizacij, do medijev. Skladno z našima vrednotama sodelovanja in povezovanja sem gradil mostove, zavzemal sem se za iskanje skupnih rešitev v dobro gospodarstva, s tem pa tudi širše družbe. Pogosto je to potekalo v ozadju, ker je to pogosto precej bolj konstruktivno od javnega obračunavanja. Nekateri bi si sicer včasih želeli večje agresivnosti, a sem prepričan, da je naš pristop skladen z vrednotami združenja in da zmeren način prinaša najboljše rezultate: kot pravi naš slogan »dobri rezultati na pravi način«. Dokaz, da je ta naša usmeritev prava, je ugled, ki ga združenje uživa širše v družbi, v kateri imamo vzpostavljene razvejane in bogate odnose in sodelovanja, pa naj bo to politika, akademska sfera, gospodarska združenja ali sindikati. Prepoznani smo kot spoštljiv in konstruktiven sogovornik.

To potrjujeta tudi naša akcijska načrta, programa za večjo blaginjo, ki celovito naslavljata vse ključne slovenske razvojne izzive, njihovo razreševanje pa pomeni dvig blaginje celotne slovenske družbe. Na podlagi obeh dokumentov se oblikujejo politike, sta del razvojnih razprav na različnih ravneh in na različnih forumih. Seveda je prostora za implementacijo še ogromno, marsikje se kot družba sploh ne premaknemo. A po drugi strani smo lahko zadovoljni, da je ravno naš program tako širok, tako strateški, in da se niti približno ne omejujemo zgolj na stereotipne interese, ki bi nam jih radi nekateri pripisali. Ravnamo namreč z doktrino trajnostnega voditeljstva, ki smo jo v veliki meri članice in člani ponotranjili. Uspešen manager je lahko zgolj trajnostni voditelj, ki se zaveda širšega okolja, v katerem deluje in ustvarja.

Iskreno sem si prizadeval za gradnjo mostov, ki bi pripeljali do družbenega dogovora. Žal smo še daleč do trenutka, ko se bomo zedinili, da je edina prava pot za boljše življenje v Sloveniji ustvarjanje večje dodane vrednosti, za to pa je nujno spodbujanje vrednot, kot so ustvarjalnost, inovativnost, produktivnost, odgovornost ... Vse prepogosto se ti pojmi dajejo v nič, vse prepogosto prihajajo v ospredje populizmi, ki obljubljajo marsikaj, brez realne osnove. Neizpodbitno dejstvo pa je, da lahko delimo samo toliko, kot ustvarimo.

Slovenska konkurenčnost je na udaru, in to že znotraj Evrope, ki pa ima tudi sama težave v svojem pozicioniranju na svetovnem parketu. Reform, o katerih se pogovarjamo, se ne lotevamo na pravi način oziroma se jih sploh ne, nekatere prave rešitve se spet mešajo s populizmi in nerealnimi pričakovanji z vidika naše demografske slike ali naših konkurentov, s katerimi naša podjetja vsakodnevno tekmujejo na svetovnih trgih. Pozitivno sprejemam odprtost in pripravljenost našega resornega ministrstva, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, s katerim je vzpostavljen reden in konstruktiven dialog.

Spoštovane in spoštovani,

prepričan sem, da vodenje združenja zapuščam v dobri formi, kot platformo, polno znanja in izkušenj za nadaljnji razvoj managerskega poklica, in kot zastopnico interesov slovenskega managementa. Novemu predsedniku in upravnemu odboru želim zagona, energije, drznih ambicij in enotnosti pri uspešnem zagovarjanju in izpolnjevanju naših ciljev, skladnih s principi trajnostnega voditeljstva – seveda s končnim ciljem: večjo blaginjo za vse v Sloveniji.

Prepričan sem, da bo pomembno podporo pri tem še naprej zagotavljala naša strokovna služba. Tako se posebej zahvaljujem naši ekipi pod Petrinim vodstvom za samostojno in odlično izvajanje zadanega programa, kar se kaže tudi v uspešnih vsebinskih in finančnih rezultatih združenja.

Hvala za vso podporo in srečno!

Andrej Božič, predsednik Združenja Manager 2022 - 2023