Nadzorniki bodo morali biti bolj zeleni

15.11.2022

Prijovic Uranjek 2

Združenje nadzornikov Slovenije je tudi letos organiziralo Konferenco korporacijskega upravljanja, na katerem so s strokovnjaki in različnimi deležniki korporacijskega upravljanja odgovarjali na aktualna vprašanja prihodnosti, ki so jih zaokrožili v dve temi. S prvo temo so v ospredje postavili trajnost in upravljanje klimatskih tveganj, ki so med najpomembnejšimi poslovnimi in finančnimi tveganji današnjega časa. Z drugo temo pa so naslovili izzive preseganje paradoksa vodstvene usposobljenosti in še vedno precej tradicionalnega pristopa k prepoznavanju strateških kompetenc sodobnih voditeljev.

Uvodoma je udeležence konference poleg predsednika ZNS, Gorazda Podbevška, pozdravil tudi mag. Dejan Židan, državni sekretar na MGRT in predsednik Sveta za korporativno upravljanje Vlade RS.

Evropska direktiva o trajnostnem poročanju

Mojca Markizeti, direktorica za ESG in klimatska tveganja pri Deloitte Slovenija je predstavila, kaj moramo vedeti o klimatskih spremembah in zelenem prehodu za odgovorno upravljanje družb. Pozdravila je pravkar sprejeto direktivo o trajnostnem poročanju, ki bo vsa večja podjetja v Evropski uniji zavezala k razkrivanju podatkov o vplivu njihove dejavnosti na ljudi in okolje  ter s tem povezanimi tveganji. Pojasnila je, da letno porabimo za dva planeta in pol virov, izgube zaradi neaktivnosti pa po nekaterih ocenah v svetovnem gospodarstvu znašajo kar 178 bilijonov dolarjev. V petih letih bodo vse strategije družb postale trajnostne, je še dodala. 

Chapter Zero Slovenija

Barbara Uranjek, generalna izvršna direktorica, Britansko-Slovenska gospodarska zbornica in mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije sta povedali, da bo članom nadzornih svetov in uprav v letu 2023 na voljo Chapter Zero Slovenija. Na tej platformi, ki jo poleg omenjenih institucij ustanavlja tudi Deloitte Slovenija, bodo ti lahko pridobili ustrezno znanje in kompetence za odgovorno upravljanje družb, ki upošteva tudi klimatsko upravljanje.

Okrogla miza

V nadaljevanju je na omizju mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica Circular Change in so-predsedujoča ECESP s sogovorniki govorila o izzivih zelenega prehoda za podjetja in kako jih preseči. O pričakovani vloga nadzornih svetov si se pogovarjali mag. Alenka Recelj Mercina, koordinatorka trajnostnega razvoja pri Novi Ljubljanski banki, Tomaž Orešič, član nadzornega sveta Elektro Maribor in prokurist v Resalti in Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije.

 panel 11

Mag. Alenka Recelj Mercina: "Bančniki si od nadzornih svetov želimo aktivne podpore pri implementaciji ESG dejavnikov. Nadzorni sveti so poslovodstvu lahko v veliko pomoč in le s pristnim sodelovanjem različnih deležnikov nam bo zeleni prehod uspel."
Tomaž Orešič: "Za slovenska podjetja trajnost in dekarbonizacija nista strošek oz. zavora konkurenčnosti, temveč sta zmeraj bolj osnovni pogoj za konkurenčnost."
Gorazd Podbevšek: "Trajnostno poslovanje je v sodobnih gospodarskih družbah nujen predpogoj za njihovo dolgoročno poslovno uspešnost. "
Mag. Ladeja Godina Košir: "Če so nadzorniki trajnostne vsebine še pred nedavnim obravnavali kot "obrobne", z uvajanjem ESG in novimi regulatornimi zahtevami postajajo ključne za upravljanje tveganj in ohranjanje mednarodne konkurenčnosti."

Vir besedil, foto in več o dogodku pa na njihovi strani