Načrt Slovenije za višjo produktivnost in višje plače

28.11.2020

Dusan Mramor1 kongres
Dr. Dušan Mramor, vodilni avtor akcijskega načrta in predsednik Observatorija ZM

Akcijski načrt za večjo rast produktivnosti, ki je recept za zagotavljanje blaginje in za razvoj Slovenije ter je nastal v sodelovanju Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenja Manager, smo predstavili v časniku Finance.
Zakaj potrebujemo ta načrt? Zato, ker smo v Sloveniji za skoraj 20 odstotkov manj produktivni, kot je povprečje v EU. Zato imamo tudi nižje plače, nižjo dodano vrednost in smo manj konkurenčni. Nujno je, da kot celotna družba sklenemo dogovor, kam želimo iti, kako rasti in se razvijati.

Akcijski načrt je odlično izhodišče za to. V njem so zbrani ukrepi na 18 različnih področjih države in družbe, katerih glavni cilj je večja blaginja oziroma nadaljnje izboljševanje življenjskega standarda v Sloveniji. »Predvsem pa je namenjen temu, da se kot družba pogovorimo in dogovorimo, kako in s kakšnimi ukrepi zagotoviti uspešno in razvito državo s stabilnim političnim in pravnim sistemom, dobro infrastrukturo, finančno vzdržnim in dostopnim zdravstvom, solidnimi pokojninami ter dobro raziskovalno in izobraževalno sfero. Vse to so tudi pogoji za osebni razvoj posameznikov in gospodarski razvoj države,« poudarja predsednica Združenja Manager Medeja Lončar.

Pri dvigu produktivnosti sta pomembna dva dejavnika, poudarja Dušan Mramor, vodilni avtor akcijskega načrta in predsednik Observatorija ZM: kapitalska opremljenost – cestna infrastruktura, železnice, digitalizacija, robotizacija – ter vlaganje v znanje, in sicer na področjih, kjer smo že najboljši. Ta načrt sicer potrebne ukrepe za dolgoročen vzdržen razvoj Slovenije postavi na pet glavnih stebrov: ob že omenjeni ustrezni infrastrukturi ter vlaganju v raziskave in razvoj so to tudi dober sistem upravljanja države, izobraževanje in tržna usmerjenost.

Več