Na voljo so subvencije za zelena delovna mesta

20.1.2021

subvencije za zelena delovna mesta2

Zavod za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo Zelena delovna mesta, prek katerega lahko podjetje za zaposlitev brezposelnega prejme do 8.160 evrov. Na voljo je 1,5 milijona evrov, predvidena pa je subvencionirana zaposlitev 190 brezposelnih iz vse Slovenije. Povabilo je odprto najpozneje do 30. junija. Cilj je: "Prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov."

Katera so zelena delovna mesta?

Upoštevani so poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na 'odtenek zelenosti', so zapisali na zavodu. V javnem povabilu so tako objavljena merila za ocenjevanje zelenih delovnih mest. Med drugim bodo upoštevali, ali je poklic na seznamu izbranih poklicev, ali je glavna registrirana dejavnost delodajalca na seznamu izbranih dejavnosti, ali ima delodajalec pridobljen veljavni certifikat, status ali potrdilo o izpolnjevanju standarda (denimo ISO 14 001, ISO 50 001, EMAS ...), ali aktivnosti na delovnem mestu, pa tudi proizvod in storitev delodajalca prispevajo k podnebnim in okoljskim ciljem.

Seznam poklicev je precej obsežen, na njem so denimo tako menedžerji za raziskave in razvoj, proizvodnjo, v hotelirstvu, kot tudi denimo fiziki in astronomi, inženirji gradbeništva, strojništva, kemije, živilstva, arhitekti, pa tudi denimo sprevodniki, hotelski receptorji, kuharji, natakarji, gozdarji, krovci, monterji, elektroinštalaterji ...

Prav tako je v povabilu objavljen seznam panog: od gozdarstva, proizvodnje strojev, elektromotorjev, koles, pohištva, kovinskih izdelkov, trgovanja z električno energijo, gradnje železnic in prometa, vse do turizma (turistične kmetije, avtokampi, hotelirstvo ...).

Kot so zapisali na zavodu, se področja z največjim potencialom za zaposlovanje na zelenih delovnih mestih ocenjujejo gozdno-lesna veriga, učinkovita raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti in trajnostni turizem.

Več v Financah