Na voljo 88,5 milijona evrov za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

18.3.2022

evri21

Javna agencija Spirit Slovenija je v uradnem listu danes objavila javni razpis za spodbujanje velikih investicij podjetij za večjo produktivnost in konkurenčnost, poroča STA. V treh odpiranjih bo na voljo 88,5 milijona evrov. Gre za drugi Spiritov razpis v okviru izvajanja načrta za okrevanje.

Namen razpisa, ki je objavljen tudi na spletni strani agencije, je podjetja spodbuditi k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov.

Cilji so dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb, skupaj z zagotavljanjem trajnosti in razogljičenja ter digitalizacije poslovanja, višja dodana vrednost izdelkov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost posameznih členov v dobavnih verigah, pa tudi enakomernejša regijska porazdelitev investicij, pojasnjujejo na Spiritu.

Sofinancirane bodo investicije v osnovna sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z naložbo v vrednosti od enega do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti, od 0,5 milijona do treh milijonov evrov v storitveni dejavnosti in od 0,5 milijona do dveh milijonov evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti.

Pri tem mora naložbe v stroje in opremo predstavljati najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije. Sofinanciranje je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, kjer bo investicija izvedena.

Upravičeni stroški so stroški gradnje, nakupa osnovnih sredstev in transporta, montaže ter zagona strojev in opreme.

Na voljo bodo trije roki za oddajo vlog, in sicer 22. aprila, 1. oktobra in 12. januarja 2023. S sredstvi želijo na Spiritu podpreti do 59 investicijskih projektov.

Vir: STA