MQ znanje: Za višjo dodano vrednost inovirajte in vlagajte v odnose

18.11.2020

56
Na fotografiji razvijalka sodobnega voditeljstva Sonja Klopčič (levo zgoraj), inovatorka in avtorica modela evolucije poslovnih sistemov Violeta Bulc (desno zgoraj), izvršni direktor za področje financ in operativnega poslovanja družinskega podjetja Smart Com Jure Remškar, direktorica Mediad Edita Krajnović in izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič (desno spodaj).

Inoviranje, produktivnost in kakovost ter vlaganje v zaposlene in v odnose so ključ do višje dodane vrednosti. To je osnovno sporočilo današnjega e-dogodka MQ znanje: Vodenje za inovativne rešitve z višjo dodano vrednostjo.

»Inovacija je postala element, ki ustvarja dodano vrednost in konkurenčno prednost, a mora temeljiti na produktivnosti in kakovosti izdelkov, storitev,« je poudarila Violeta Bulc, avtorica modela evolucije poslovnih sistemov: »Danes vse več podjetij čuti, da ni dovolj le racionalni pristop k poslovanju in da je treba empirične podatke povezovati z mehkimi elementi; intuicija tako npr. postaja novo orodje managementa.« Razvijalka sodobnega voditeljstva Sonja Klopčič je dodala, da je »model evolucije poslovnih sistemov izjemno dober katalizator sprememb, orodje, ki nam pove, kje smo kot organizacija in kako naprej.«

Pri razvoju organizacij ima ključno vlogo vodenje. Tretja raziskava o sodobnem voditeljstvu, v kateri je letos sodelovalo rekordnih 170 podjetij, je pokazala, da je večina slovenskih podjetij v učeči in misleči fazi razvoja. Največji premik so naredila srednje velika podjetja, medtem ko imajo največja še velike izzive, predvsem pri vlaganju v zaposlene. »Rezultati tudi kažejo, da so podjetja največ naredila na odnosih, kar me navdaja z zaupanjem, da bomo tudi te težje čase prebrodili,« je dejala vodja raziskave Klopčič. Izpostavila je še, da je kar 73 odstotkov tistih, ki so anketo izpolnili, iz vrst najvišjega managementa: »To nosi pomembno sporočilo, da se vodje zavedajo, kako lahko z vodenjem vplivajo na razvoj organizacij in inovativnih rešitev.«

raziskava zm anketa po evolucijskih fazah3

Med podjetji, ki so v raziskavi izstopale po odličnosti, je družinsko podjetje Smart Com. »Taka raziskava je super priložnost, da potešimo radovednost, kje smo v primerjavi z drugimi podjetji in kje so še možnosti izboljšav,« je povedal Jure Remškar, izvršni direktor za področje financ in operativnega poslovanja v Smart Comu.

Zanj so pri vodenju najpomembnejši odnosi, zaupanje do sodelavcev, ki mora temeljiti na strokovnosti, in zdrav odnos do napak. Kot enega od ključnih trenutkov v podjetju je – presenetljivo – izpostavil prenovo plačnega sistema pred dvema letoma. S tem so uvedli delovno uspešnost, se osredotočili na merljive cilje in ključne naloge (povezane s strokovnim napredkom zaposlenih in/ali uvajanjem izboljšav v podjetju), s tem pa so dobili orodje, ki vodjem omogoča, da je sprejemanje odločitev tudi v rokah drugih zaposlenih. Ob tem večji poudarek dajejo še razvoju kadrov in izvajajo raziskavo o zavzetosti zaposlenih. »Vse to nam daje nove uvide v to, kako se lahko spreminjamo in izboljšujemo,« je poudaril Remškar in dodal, da je pomembno tudi, da zaposleni prejmejo vse povratne informacije. To je potrdila tudi Bulc: »Organizacije na globalni ravni uvajajo transparentnost, ki se izkazuje za enega od ključnih elementov za vzpostavljanje zaupanja.«

To so v Smart Comu počeli tudi med epidemijo: pravočasno so sprejemali ukrepe, o tem obveščali zaposlene in jih vključili v iskanje rešitev. »Ponosen sem, da glede na okoliščine normalno delujemo in da smo letos kot organizacija dokazali, da smo odprti za spremembe.« V zdajšnjih, zahtevnejših časih za vodenje je Remškar izpostavil tudi, da se veliko ukvarjajo s sodelavci in da je zelo pomembno, da z njimi ohranjajo osebne stike.

Pri motivaciji zaposlenih v organizacijah je Klopčič poudarila, da je izjemno pomembno sodelavcem pomagati »osmisliti delo, zakaj je npr. ponavljajoče delo pomembno za uspeh celega tima, podjetja. Kaj je korist, ki je zaposleni ne vidijo na prvi pogled.« Tudi Bulc je izpostavila, da v podjetju »vsak želi biti opažen, uspešen, spoštovan ne glede na to, kakšen tip dela opravlja. Zato je pomembno vzpostaviti sistem množičnega inoviranja, v katerem lahko vsak, ki želi, predstavi svoje ideje in je skozi te tudi viden, opažen in morda nagrajen.«

kljucne ugotovitve2

kje izboljsati2

raziskava ZM stats