Zakon o varstvu potrošnikov v veljavi - kaj se spremeni in kakšni so prvi odzivi

31.1.2023

b0dbd2bfcb807afb8a87bece91c9258e 1600x1001

V praksi je zaživel lani jeseni sprejeti novi zakon o varstvu potrošnikov, ki prinaša pomembne spremembe tako za potrošnike kot za trgovce, tudi na področju jamstev in stvarnih napak. Je tudi odziv na spremenjene potrošniške navade in digitalizacijo.

Novi zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) v slovenski pravni red vnaša tri področne evropske direktive, s čimer bo zagotovljeno poenotenje ravni varstva potrošnikov v državah EU, in vključuje področja, ki so bila do zdaj v naši zakonodaji opredeljena tudi v zakonu o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. Novosti so obsežne in tudi od trgovcev zahtevajo veliko prilagoditev, poudarjajo v Trgovski zbornici Slovenije (TZS).

Bistvene novosti Zakona o varstvu potrošnikov so: 
• Prepoved dvojne kakovosti blaga,
• Obveznosti podjetij glede ponujanja popustov,
• Nepošteni pogodbeni pogoji,
• Napake blaga,
• Garancija,
• Novosti pri elektronskem poslovanju,
• sklepanje pogodb na daljavo in zunaj poslovnih prostorov,
• spletne tržnice. 

TZS že opozarja na težave trgovcev, kar si lahko preberite v Delu