Mitja Bobnar, generalni direktor ZRSZ: Z ukrepi smo ohranili več kot 200.000 delovnih mest

6.4.2021

Mitja Bobnar2
Mitja Bobnar o napovedih delodajalcev do konca letošnjega leta pravi, da so relativno obetavne, a so hkrati v teh časih nekaj najbolj nepredvidljivega in se iz meseca v mesec spreminjajo.

Mitja Bobnar, generalni direktor Zavoda RS za zaposlovanje, v intervjuju za Delo o evidenci epidemičnega leta, aktualnih razmerah na trgu dela in napovedih za naprej.

"Brez učinkovitih in pravočasnih ukrepov države za ohranitev delovnih mest, bi bila brezposelnost gotovo precej večja. Po naši oceni se je na račun izvajanja interventne zakonodaje ohranilo več kot 200.000 delovnih mest, zaradi tega je tudi manj brezposelnih.

Treba je poudariti, da to ne pomeni, da bi se za toliko povečala brezposelnost, saj se vsi, ki izgubijo zaposlitev, ne prijavijo pri zavodu, nekateri od njih se zaposlijo na drugih delovnih mestih oziroma področjih, nekateri postanejo neaktivni in podobno. Po zadnjih uradnih podatkih je bilo februarja 2021 registriranih 88.051 brezposelnih, 30. 3. 2021 pa je bilo po naših začasnih podatkih 82.660 brezposelnih.

V letu dni od razglasitve epidemije smo prejeli več kot 235.000 vlog za ukrepe, namenjene delodajalcem, in 15.000 vlog za ukrepe, namenjene brezposelnim. Skupaj smo izplačali 527 milijonov evrov, in sicer več kot 37.000 delodajalcem. Delodajalci so v navedene ukrepe vključili skoraj tretjino vseh zaposlenih v Sloveniji, katerih delovna mesta bi bila brez ukrepov države, v negotovih razmerah epidemije lahko ogrožena."

O srednjeročnih posledicah epidemije na trg dela pa pravi: 

"Epidemiološke razmere ostajajo negotove, zato je težko napovedovati. Ocenjujem, da bi se vse skupaj lahko umirilo v dveh letih, če epidemijo letos obrzdamo s cepljenjem. Če bodo razmere normalne in se vse postavi na svoje mesto, je lahko število brezposelnih tudi precej nižje od 70.000. Realno je pričakovati od 60.000 do 65.000 brezposelnih.

Verjetno bo pomemben vpliv na razmere imelo tudi postopno in premišljeno umikanje ukrepov za blaženje posledic epidemije. Ocena Umarja je, da se bo v prihodnjih dveh letih gospodarsko okrevanje nadaljevalo, leta 2022 naj bi bila rast BDP podobna letošnji (4,4 odstotka), leta 2023 pa bo znašala 3,3 odstotka. Rast zaposlenosti se bo ob predvidenem nadaljevanju okrevanja gospodarstva še nekoliko okrepila, a bo povprečno število brezposelnih leta 2023 ostalo višje kot leta 2019."

Več v intervjuju za Delo