Miha Senčar: Oh, ta neskončna igra

7.1.2022

Miha Sencar2
Miha Senčar, finalist za priznanje Mladi manager, piše o tem, da se moramo pri sprejemanju odločitev zavedati dolgoročnih posledic sprejetega in tega, kaj je dobro za vse, ne samo za nas.

"Neskončno misleči voditelji razumejo, da 'najboljši' ni trajno stanje. Namesto tega si prizadevajo biti 'boljši'. 'Boljši' nakazuje pot nenehnega izboljševanja in daje občutek, da smo povabljeni, da prispevamo svoje talente in energijo za napredek na tej poti."
― Simon Sinek, Neskončna igra.

Vsak človek v življenju tako osebno kot poslovno sprejme tisoče odločitev in stori tisoče dejanj, ki resonirajo ne samo v času našega delovanja in življenja, temveč tudi po njem. Z našimi odločitvami ne vplivamo le na lasten razvoj, ampak na razvoj naše družine, prijateljev, sodelavcev, dobaviteljev, kupcev, lokalnega okolja in države. Vsi deležniki se spreminjajo, spreminjajo se pogoji, v katerih se odločamo, in pravzaprav nikoli ne pridemo do končnega cilja. Da dobro igramo to neskončno igro, moramo tako v zasebnem kot v poslovnem življenju poskrbeti, da se pri vsaki odločitvi zavedamo dolgoročnih posledic sprejetega in tega, kaj je dobro za vse, ne samo za nas same.

Vodje moramo stremeti k temu, da bomo sami, podjetje in člani ekipe vsak dan boljši. Ustvarjati moramo okolje zaupanja, varnosti, kreativnega kaosa in jasnega namena za vsakega. Z veliko mero srčnosti, poštenosti, integritete, odločnosti, poguma in odličnostjo v komunikaciji lahko z opolnomočeno in motivirano ekipo dosežemo tudi navidezno nemogoče cilje. Edina stvar, ki se zagotovo ne bo zgodila, je tista, ki je ne poskusimo. Največja nagrada za managerja pa je, da člani ekipe skozi svoje ustvarjanje rastejo in dosežejo nekaj, v kar so sami dvomili.

Ko mi je oče pri 18 letih podaril delež v podjetju in rekel: "Mali, ti si moja penzija," še nisem zares razumel, kaj to pomeni. Danes razumem, da morajo dobri managerji ustvarjati nove managerje, ki bodo lahko nadaljevali neskončno igro. Cilj obeh ustanoviteljev našega 'dvodružinskega' podjetja je preudaren in potrpežljiv razvoj skozi generacije in eden od najpomembnejših ciljev vodstva je pripraviti podjetje na naslednje generacije in naslednje generacije vodij ter članov ekipe.

Velikokrat se vprašam – kaj bi danes bila slovenska podjetja, nekoč v državni, danes pa v tuji lasti, če bi država v vseh teh podjetjih kot lastnik razmišljala dolgoročno in trajnostno ter zaposlovala managerje, ki bi jim dovolila voditi neskončno in ne končno igro?

Miha Senčar, direktor komerciale v Tenzorju in finalist za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2021